Hall of FAME : ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จ ของลูกศิษย์ และความภาคภูมิใจของ Thailand Call Center Academy

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ "ลูกศิษย์สถาบัน Thailand Call Center Academy"  รุ่นล่าสุด กับผลงานที่น่าประทับใจ ที่ส่งผลถึง KPI ที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการอบรม
 

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ Direct Asia.com ลูกศิษย์ของ  สถาบัน Thailand Call Center Academy ทุกท่านที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และ รางวัลดีเด่น "The Best Telesales Agent Award of The Year 2017"  จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association) มา ณ ที่นี้


ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ รู้ใจ.Com ลูกศิษย์ของ  สถาบัน Thailand Call Center Academy ทุกท่านที่ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย  "The Best Tele-Marketing Agent Award of The Year 2017"  จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association) มา ณ ที่นี้


ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ Brother ลูกศิษย์ของ  สถาบัน Thailand Call Center Academy ทุกท่านที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  "The Best Customer Satisfaction Award of The Year 2017"  จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association) มา ณ ที่นี้


ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกั"มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ" พัทยา ที่ Thailand Call Center Academy โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี ได้เป็นผู้สร้าง หลักสูตร "พัฒนาทักษะผู้พิการสู่อาชีพ การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ"  และเป็นผู้ปลุกปั้นสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่น้องๆ ผู้พิการหัวใจแกร่งที่น่ารัก ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกๆคนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ได้ อาทิ กรุงไทย AXA ประกันชีวิต, FWD

โดยตลอดระยะเวลา 6 เดือน ที่ Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษา ผู้ถ่ายทอด-ฝึกสอนทักษะวิชาชีพ Call Center ให้แก่น้องๆผู้พิการ ทางด้านสายตา และ Wheel Chair และน้องๆ ที่ต้องการเป็น Call Center ในหลักสูตร  "พัฒนาทักษะผู้พิการสู่อาชีพ การบริการ Call Center แบบมืออาชีพ" จำนวน 200 ชั่วโมง และปฏิบัติงาน อีก 400 ชั่วโมง ซึ่งมี ท่านอาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ให้การสนับสนุน สร้างงานและสร้างอาชีพ Call Center สำหรับผู้พิการแห่งแรกในประเทศไทย  พร้อมทดสอบความรู้ ความสามารถในการบริการ  เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านการบริการ Call Center จากสถาบัน Thailand Call Center Academy พร้อมในการก้าวสู่ศูนย์บริการ Call Center ระดับสากล และมั่นใจในคุณภาพการบริการระดับมืออาชีพที่เป็นเลิศของผู้พิการในประเทศไทย ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐาน

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ทุกๆ ท่านด้วยนะครับ
ที่ได้จบหลักสูตร "การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ" จำนวน 200 ชั่วโมง และปฏิบัติงาน อีก 400 ชั่วโมง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


           เกียรติศักดิ์ ศรีวิชัย


               นิติธร คำสี


         ศิริกาญจน์ สุนทรสิน


         กัญญารัตน์ เรืองวิชา


            สุรพงษ์ แซ่ตั้ง


            วรรณชนพ บุญญา


             อาภรณ์ ศรีนวล


          ธนิตา ผางตะพิด


           บุญเรือง สุดโสม


              จริยา ทุมเศษ


                ธนัสถา สารนอก


            นภัสนันท์ แซ่เฮง


                นงนุช คนเพียร


            สุจิตตา ดวงพรหม


             นงเยาว์ สุภาคำ


               สิธีนุช คำธะนี

เพชรณรินทร์ เอี่ยมผิว


            เมทินี ทิพย์ทอง


พัชราภรณ์ จันทร์โสภา


             ฐิติ แก้วเมืองมา


          กิตติภัทร แสงประทีป


อาทิตย์ พ้นภัย

 
            จอมพนา บุราคร


อภิเชษฐ์ โฉมทอง

 
                ภัสดา เฉยดี


          สุวรรณ ออนแสน


           สุรัตน์ จันทโชติ


          ณัฐวัฒน์ แสงสว่าง


            อิสริยา ดีนามอ


            ชัยวัฒน์ เพียรจิตร์


            อาซีดะห์ บินสือหนิ


              วิทยา พาอินทร์


       ศิริกัญญา บุญประเสริฐ


            ณัชสิมา ไผ่พงษ์


                 ปาราณี มะดิง

 

 
ชนวีร์ ศรีดี

 
เอกราช เพชรปัญญา


วรกิจ แดงชื่น

 

 

 
            อาราวียะ ฮะนิง

 
       พิมพ์ชนก เอี่ยมสอาด

 
         วารินทร์ พาอินทร์

 


ขอแสดงยินดีกับความสำเรฺ็จของลูกศิษย์ True  อ.เอ๋ Trainer คนเก่งของ True มาบอกกับ อ.ต้น ว่า "น้องอรทัย ลูกศิษย์ ของ อ.ต้น หลังจากที่ได้เรียนไปแล้ว น้องอรทัยมีความมั่นใจมากขึ้น และลูกค้าผู้ใช้บริการ ให้คะแนนน้องเต็ม 5 ทุกสายเลยค่ะ" ...และน้องเกด ลูกศิษย์ เสียงสวย ..มาบอกกับ อ.ต้น ว่า " หนูอยากรู้ว่าสิ่งที่ อ.ต้น สอน ..ผลจะออกมาเป็นอย่างไร?? ผลปรากฎว่า คุณป้าสมพรลูกค้าของ True ชื่นชมหนู ขอบคุณหนู และบอกว่า หนูบริการได้ดีมากๆ..จนเพื่อนที่นั่งข้างๆหนู ถามหนูว่า เกด..เธอเป็นอะไร..หนูเลยตอบไปว่า หนูร้อนวิชา หนูอยากลองวิชาของ อ.ต้น ว่า ผลมันจะเป็นอย่างไร ..ปรากฎว่าได้ผลจริงๆ ลูกค้าขอบคุณหนูด้วยล่ะ ขอบคุณอ.ต้นมากๆค่ะ"...ขื่นใจจริงๆ ปลื้มมากๆเลยครับ  WOW !!!...เยี่ยมไปเลยครับ น้องอรทัย น้องเกด ลูกศิษย์ผมเองครับ!!!


ขอแสดงยินดีกับความสำเรฺ็จของลูกศิษย์ TISCO Insure พี่เล็ก..หัวหน้าทีมขาย ที่ประกาศกับน้องๆ ลูกทีมว่า ตั้งแต่ที่เรียนมาจากหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Management) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558  นั้น ตอนนี้พี่เล็ก สามารถเก็บกระปุกมา 1 กระปุกไปแล้ว โดยสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และจะทำเพิ่มอีก 1 กระปุกต่อไปให้ได้..เยี่ยมไปเลยครับ

  ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ Unicharm ลูกศิษย์ของ  สถาบัน Thailand Call Center Academy  ที่มรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังจากการอบรม  หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)  ครั้ง แรกไปแล้ว..ผลการปฏิบัติงานของน้องๆ ดีขึ้นเห็นผลอย่างชัดเจน น้องๆมีความมั่นใจในการพูดคุยกับลูกค้ามากขึ้น..ผลตอบรับในการทำ R&D จากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Unicharm ได้ผลสำเร็จมากขึ้น ดีขึ้นอย่างชัดเจน "......ได้ยินแล้วชื่นใจจริงๆ เยี่ยมมากๆเลยครับ


ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ ธนชาตประกันภัย ลูกศิษย์ของ  สถาบัน Thailand Call Center Academy...ที่ อ.ต้น ได้กลับไปประชุมกับผู้บริหารของ ธนชาตประกันภัย...ได้พบกับผู้บริหารศูนย์บริการ Claim...พร้อมกับได้รับข่าวดีมากๆ คือ.."เปอร์เซนต์ มาตรฐานการบริการของพนักงาน ที่ตั้งไว้ 85% ...ความคาดหวังในภายหลังจากที่เรียนกับ อ.ต้น แล้วตั้งใจว่าผลจะต้องถึง 90%...แต่ผลที่ได้รับกลับเพิ่มขึ้นถึง 96%".....ได้ยินแล้วปลื้มๆ มากเลยครับ ที่ อ.ต้น ส่งลูกศิษย์ได้เกินเป้าที่ได้วางไว้....น้องๆ เก่งมากๆครับ...เยี่ยมไปเลยครับขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ 1577 Home Shopping ที่ อ.ต้น ได้ยินข่าวดีอีกถึง 2 ประโยค..ประโยคแรก..จากปากของผู้บริหาร 1577 ว่า.."อ.ต้น ครับ..น้องๆ 1577 ของเรา ที่เรียนเรื่อง เทคนิคการขายกับ อ.ต้น ทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา...น้องๆ สามารถทำได้เกินเป้ากันทุกๆ คนเลยครับ"
และประโยคที่ 2 มาจากปากพร้อมรอยยิ้มของลูกศิษย์ที่เดินสวนกับ อ.ต้น เองว่า.."อ.ต้น คะ!!...หนูทำยอดขายได้เกินเป้าด้วยล่ะ 5555"...... ดีใจมากๆเลย เก่งอ่ะ..สุดยอดเลยครับ น้องๆ ทีมขาย...อ.ต้นปลื้มมากมาย...สมกับเป็นกระบี่มือหนึ่งจริงๆ...อ.ต้น จะติดตามดูแลและส่งน้องๆ ให้ถึงฝันตลอดไปนะครับ


ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ T Leasing ที่ อ.ต้น ได้ยินข่าวดีจาก "น้อง App : ผู้บริหารของแผนก บริหารหนี้" ว่า.. "หลังจากที่น้องๆ ได้เรียนหลักสูตรทัศนคติและเทคนิคการทวงถามติดตามหนี้ จาก อ.ต้น ไปแล้ว ยอดการทวงหนี้สูงขึ้น การบริการลูกค้าดีขึ้น และได้รับพลังเป็นอย่างมาก..ก่อนเรียน เป้าหมาย 70% ยังว่ายาก แต่หลังเรียนไปแล้ว...75% อยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยค่ะ"...ดีใจมากๆเลยครับ เยี่ยมมากๆ ลูกศิษย์เก่งครับ ภูมิใจๆๆแทนจริงๆครับ