AG-09 : หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)

หลักสูตร : ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) หลักสูตรที่เน้นการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์ ทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกหนี้แต่ละประเภท เพื่อการบริการและติดตามทวงหนี้ ในอัตราสำเร็จที่มากขึ้น วิธีการโน้มน้าว การให้คำปรึกษา เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงทัศนคติ บุคลิกภาพการสื่อสาร เทคนิคการพูดจา การเจรจาต่อรอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการใช้ภาษา การใช้คำพูดเชิงบวก การระงับอารมณ์  ปรับพฤติกรรม-ลดระดับความก้าวร้าว..แต่ได้ผลการติดตามหนี้อย่างเหนือความคาดหมาย  รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยความอบอุ่นใจ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบริการ การติดตาม ทวงถามหนี้ ที่ประสบผลสำเร็จมากขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทในการทวงหนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 หลักสูตร : ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Collection Calls)

วิทยากร :
อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
 1 วัน (9.00-16.30 น.)


รายละเอียดหลักสูตร : 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ความคิด และสร้างพลังแรงบันดาลใจ..ในการทวงหนี้
 
      -    เป้าหมายและความสำเร็จในการทวงถาม..ติดตามหนี้
 
      -    ความคาดหวังของลูกหนี้...ที่มีต่อพนักงานทวงหนี้
 
      -    ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทวงหนี้..และวิธีการแก้ไข
 
      -    มารยาท ข้อควรระวัง และโทษทางกฎหมาย ในการทวงถาม ติดตามหนี้
   

เทคนิคการทวงหนี้ให้สำเร็จ..ตามลักษณะนิสัยของลูกหนี้
 
     -    คุณสมบัติของพนักงานทวงหนี้
      -    วิธีการรับมือกับนิสัย และพฤติกรรมของลูกหนี้
      -    13 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
      -    การสร้างความสัมพันธ์..ในการทวงหนี้
      -    Activity & Workshop : ฝึกการใช้คำพู  

ปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นในการทวงหนี้..และวิธีการแก้ไข
 
 
     -    เทคนิคการใช้น้ำเสียงสำหรับการทวงถามติดตามหนี้ (Tone & Voice Training)
 
      -    วิธีการพูด...ที่สร้างความอบอุ่นใจ แก่ลูกหนี้
 
      -    เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด และลดความก้าวร้าว

  "NLP" พลังแห่งคำพูด (Power of Words)
 
 
     -    การใช้ภาษาและคำพูด เพื่อการเจรจา-ทวงถาม-ติดตาม-เร่งรัดหนี้
 
      -    เทคนิคการเปิด Call ให้ลูกหนี้วางใจ
 
      -    เทคนิคการทวงหนี้ ..ด้วยความเข้าใจ
       -    เทคนิคการฟัง และการตั้งคำถาม
 
      -    การให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เสนอทางเลือก
 
      -    วิธีการตอบข้อโต้แย้ง ข้อบ่ายเบี่ยง และข้อปฏิเสธ
 
      -    การใช้จิตวิทยา และการโน้มน้าวจิตใจ..ให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามที่เราร้องขอ ด้วย "NLP"
 
      -    เทคนิคการปิด Call ที่ทรงประสิทธิผล
 
      -    ปัญหาและข้อควรระวังของ Script ที่ทำลายลูกค้า
 
      -    Workshop & Practice & Role Playing : ฝึกปฏิบัติ

 
สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "เทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เร่งรัดหนี้" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และความภาคภูมิใจกับ T Leasing ที่ อ.ต้น ได้ยินข่าวดีจาก "คุณแอ็ป : ผู้บริหารแผนกบริหารหนี้" ว่า.. "หลังจากที่น้องๆ ได้เรียนหลักสูตรทัศนคติและเทคนิคการทวงถามติดตามหนี้ จาก อ.ต้น ไปแล้ว ยอดการทวงหนี้สูงขึ้น การบริการลูกค้าดีขึ้น และได้รับพลังเป็นอย่างมาก..ก่อนเรียน เป้าหมาย 70% ยังว่ายาก แต่หลังเรียนไปแล้ว...75% อยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยค่ะ"...ดีใจมากๆเลยครับ เยี่ยมมากๆ ลูกศิษย์เก่งครับ ภูมิใจๆๆแทนจริงๆครับ

 

-09ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท เอื้ออาทรการเกษตร จำกัด จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique for Collection Call )  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

Noble_Collection-07sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique for Collection Call )  เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

baac-10_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique for Collection Call ) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

ECL-11ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด  จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique for Collection Call )  เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม  2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

easybuy_07ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique for Collection Call )เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

 

china_Machine08ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท China Machine (Thailand) จำกัด จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา เพื่อทวงถาม ติดตาม เร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique for Collection Call )เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

Imed-07ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท i+MED Laboratories จำกัด จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา เพื่อทวงถาม ติดตาม เร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique for Collection Call )เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 


-ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท สหะพืชผล ลิสซิ่ง จำกัด  จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อทวงถาม ติดตาม เร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

Forth-06ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อทวงถาม ติดตาม เร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

tisco_03_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก ธนาคาร ทิสโก้  จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อทวงถาม ติดตาม เร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1 (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

Dhipaya_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อทวงถาม ติดตาม เร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

next_captial_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Next Captial จำกัด จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) เมื่อวัที่ 17 มีนาคม  2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

thainamtip_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

ecl_01Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยวิธีการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี และเน้นการแก้ไข บุคลิกภาพเป็นรายบุคคล โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงทันที

facebook2

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  รุ่นที่ 2 ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดใหม่ๆ   เป็นรายบุคคลซึ่งได้ประสิทธิผลอย่างมาก  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการ การทวงถาม ติดตามหนี้ที่เป็นเลิศ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และรักษาภาพลักษณ์ในการทวงหนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวงหนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดใหม่ๆ   เป็นรายบุคคลซึ่งได้ประสิทธิผลอย่างมาก    โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการ การทวงถาม ติดตามหนี้ที่เป็นเลิศ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และรักษาภาพลักษณ์ในการทวงหนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด  จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดใหม่ๆ  เป็นรายบุคคลซึ่งได้ประสิทธิผลอย่างมาก สู่การบริการและการติดตาม ทวงถามหนี้ที่เป็นเลิศ ที่สามารถปรับปรุงและนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท Star Money จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Debt Collection ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดใหม่ๆ เป็นรายบุคคล   โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการและการติดตาม ทวงถามหนี้ที่เป็นเลิศ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท T-Leasing จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Debt Collection ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) รุ่นที่ 1-4   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดใหม่ๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น สบายๆและ เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านภาษา การพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการ การติดตาม ทวงถามหนี้ที่เป็นเลิศ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และรักษาภาพลักษณ์ในการทวงหนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท T-Leasing จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Debt Collection ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดใหม่ๆ เป็นรายบุคคล ปรับปรุงทักษะทางด้านภาษา การพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการ การติดตาม ทวงถามหนี้ที่เป็นเลิศ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และรักษาภาพลักษณ์ในการทวงหนี้ได้อย่างดีเยี่ยม 

 Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท Canon (Thailand) จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Debt Collection ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวง หนี้ เพื่ออัตรา Success ที่มากขึ้น ด้วยการโน้มน้าว ให้คำปรึกษาที่ดี เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดใหม่ๆ เป็นรายบุคคล ปรับปรุงทักษะทางด้านภาษา การพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการและการติดตาม ทวงถามหนี้ที่เป็นเลิศ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 
   

 Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก ธนาคารออมสิน  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ และทีม Outbound  ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวงหนี้ เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น สบายๆและ เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านภาษา การพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การพูดที่ดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการและการติดตาม ทวงถามหนี้ที่เป็นเลิศ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center และกลุ่มบริการลูกค้าสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร และการเจรจาสำหรับการทางถามและติดตามหนี้ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับอีกหนึ่งศูนย์บริการที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Leasing ICBC (Thailand) จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Outbound Collection ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) รุ่นที่ 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวงหนี้ เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด ความรู้ใหม่ๆ  ปรับปรุงทักษะทางด้านภาษา การพูดเชิงบวก  การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เป็นรายบุคคล  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการและการติดตาม ทวงถามหนี้ที่เป็นเลิศ : ยินดีกับอีกหนึ่ง Call Center ที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Leasing ICBC (Thailand) จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Outbound Collection  รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์ และเป็นหลักสูตรการติดตาม ทวงถามหนี้ ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ขจัดปัญหาเรื่องการร้องเรียนถึง สคบ. ในเรื่องเกี่ยวกับมารยาท ลดอัตราการ Complaint เรื่องการบริการติดตามหนี้ ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพเชิงจิตวิทยาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming) และเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได้อย่างเห็นผลชัดเจน เน้นการแก้ไข - ปรับปรุงบุคลิกภาพทักษะทางด้านภาษาและน้ำเสียง เพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ พร้อมบริการด้วยความเข้าใจลูกค้า เป็นรายบุคคล  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการ ที่ไม่ทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้า

  

      
-05
Scan2024-03-11_095732
baac-09
LINE_ALBUM__04-08-66_2_230905_108
easybuy_05
Scan2023-04-26_112233

china_Machine05

Scan2023-03-22_083817
Imed-06
Scan2023-03-08_153650

saha08

-02

Forth-05

forth04

tisco_06

tisco_04

LINE_ALBUM_230565___220517

LINE_ALBUM_230565___220517_3

1062__0064

1062__0073

2062ECL__0108

2062ECL__0119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 


 

 Update : 8 Febuary 2020 : หลักหลักสูตร Call Center Training Call Center อบรม Call Center ฟรี แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอล เซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center Call center skill Hard skill for customer service วิธีการ สื่อสาร กับลูกค้า การพูดให้ ข้อมูล กับลูกค้า การปฏิเสธลูกค้า เชิงบวก เทคนิคการพูดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ Customer service skills การสื่อสารเพื่อการบริการ วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน การสื่อสารในการบริการ การ สื่อสาร ของนัก ขาย  ตัวอย่าง การสนทนากับลูกค้า เทคนิคการต้อนรับลูกค้า กลยุทธ์ การบริการลูกค้า การสื่อสารในงานบริการ
แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอลเซ็นเตอร์ Soft Skill Call Centerสูตรการเจรจาทวงถาม และติดตามหนี้   
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตรการทวงหนี้ เทคนิคการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิผล
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

หลักสูตรเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)
หลักสูตรการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)
หลักสูตรการทวงหนี้ หลักสูตรเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล  หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้
หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อบรม พรบ ทวงหนี้ 2563
เทคนิคการทวงหนี้ทางโทรศัพท์ เทคนิค การ ทวง หนี้ ตาม อายุ หนี้ สถาบัน ฝึก อบรม การ ติดตาม หนี้ การเจรจาทวงหนี้ กลยุทธ์การติดตามหนี้ วิธี การ ทวง หนี้ ทาง โทรศัพท์

เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) หลักสูตรเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) หลักสูตรการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)
หลักสูตรการทวงหนี้ หลักสูตรเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล  หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้ หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ อบรม พรบ ทวงหนี้ 2563 เทคนิคการทวงหนี้ทางโทรศัพท์ เทคนิค การ ทวง หนี้ ตาม อายุ หนี้ สถาบัน ฝึก อบรม การ ติดตาม หนี้ การเจรจาทวงหนี้ กลยุทธ์การติดตามหนี้ วิธี การ ทวง หนี้ ทาง โทรศัพท์

 C ontact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy