Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูง (Call Center Top Management) (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ผู้บริหารจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFCFund), บริษัท IPM Sales & Service จำกัด มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย และ บริษัท Toyota Leasing ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย  คนแรกของประเทศไทย  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหาร Call Center, การบริหารระบบ Call Center ที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ทั้ง Hardware Software Human Resource Process Facilities Management และมุ่งเน้นการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center และ Case Study จาก The Best Call Center in Thailand ด้านการบริหารที่เป็นเลิศ 
หลักสูตร : การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ
(Professional Call Center Top Management)
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารงาน Call Center โดยเฉพาะ
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.30 น.)

รายละเอียดหลักสูตร :
Call Center Management
• 7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงาน Call Center/Contact Center
• ปัญหาและความล้มเหลวของ Call Center

การแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ Call Center
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Base)
• การตั้งเป้า Target  และการพัฒนา Call Center จากประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
Employee Engagement กับการลด Turn Over

Call Center Operation
• การวางโครงสร้างการบริหารงาน Call Center (Inbound/Outbound/Email/Social Media)
• การจัดสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน Call Center
การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ Call Center (Standard Operating Procedure)
• การบริหารงานด้านบุคลากร และการอบรมพัฒนาทีมงาน
เทคนิคการคัดเลือกบุคลิกภาพพนักงาน ให้เหมาะสมกับงานแต่ละตำแหน่ง
การบริหารจำนวน Agent ให้เหมาะสมกับปริมาณ Call (Workforce Management)
• การกระตุ้นผลงาน Call Center  (Drive/Motivation)
การบริหารกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ Call Center

Call Center Monitoring & Evaluate Performance
การควบคุมคุณภาพของ Call Center ดูอะไรบ้าง..ทำได้อย่างไร
• การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด KPI และวิธีการวัดประสิทธิภาพของ Call Center
วิธีการตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Call Center
การวิเคราะห์ผล Report
การบริหาร Multi Site Call Center จะควบคุมได้อย่างไร
หากใช้บริการ Outsourcing Call Center อยู่จะสามารถ Monitor การทำงานของเขาได้อย่างไร

Call Center Service Innovation
วิธีการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ใน Call Center จะทำอย่างไร
วิธีการควบคุมต้นทุนและการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


VDO Analysis & Case Study
Best Practice
Case Study : The Best Thauland Call Center Awards
• ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารการทำงานของ Call Center

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

     
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid
ยินดีที่ได้พบกับผู้บริหารนะครับ : พี่หนู คุณเบิ้ม น้องชมพู่ น้องหมวย คุณต้อง 
เวลา 1 วันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับ...สนุกสนานกัน ลืมเวลาไปเลย..ถึง 17.30 น. กันเลย 555..ครั้งหน้าจัดเต็ม 2 วัน เลยดีกว่านะครับ
ขอให้ผู้เข้าอบรมมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เติบโต รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ แบบก้าวกระโดดเลยนะครับ..Cheer!!!!!

 Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center