AG-11 : หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-Survey)

 หลักสูตร : เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-Survey) เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคแบบใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินดีให้ข้อมูล มารยาทในการพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร  ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การถามคำถาม เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม Survey Outbound Call โดยเฉพาะ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

หลักสูตร : เทคนิคการ Outbound Call และ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์-สำรวจความพึงพอใจลูกค้า ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique Outbound Call for Tele-Marketing & Tele-Survey)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)

รายละเอียดหลักสูตร :

วิธีการทำ Script และลดข้อโต้แย้ง ในการ Outbound Call
      -    วิธีการสร้าง Script และออกแบบ แบบสอบถาม ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
      -    วิธีการแนะนำ สอบถาม ที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผ่านโทรศัพท์
      -    เทคนิคการใช้คำพูด มารยาท และการใช้ภาษาในการโทรศัพท์
      -    วิธีการโน้มน้าวและการตอบข้อโต้แย้ง เมื่อลูกค้าปฏิเสธ-ไม่ค่อยให้เวลา
      -    ปัญหาและข้อควรระวังของ Script
      -    Workshop : การสร้าง Script และออกแบบ แบบสอบถาม

เทคนิคการทำ Tele-Survey การแนะนำ-สอบถามทางโทรศัพท์..ให้ถึงเป้า
      -    ปัญหาที่เกิดขึ้นในการโทรออกหาลูกค้า และวิธีแก้ไข
      -    เทคนิคการพูด กับบทสนทนาทางโทรศัพท์ (Script)
      -    เทคนิคการเปิด Call ให้ลูกค้าวางใจ และยอมรับในสิ่งที่เราต้องการ
      -    เทคนิคการทำ Script ที่โดนใจ ให้ลูกค้าต้องตอบ
      -    เทคนิคการปิด Call ที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
      -    ข้อควรระวัง มารยาทในการทำ Tele Survey & คำพูดที่ทำลายลูกค้า
      -    สิ่งที่เหมาะสม ในขณะสนทนา & ให้บริการ
      -    วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และความสุขในการบริการ
      -    Practice และ Coaching

รูปแบบการอบรม
เน้นเนื้อหาสาระและความสนุกสนานให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด
เรียนรู้เทคนิค การปรับเปลี่ยน พัฒนารูปแบบการบริการ
  นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร และทำกิจกรรมร่วมกัน
Coaching
& Practice
Case Study
Role Playing & Workshop
Simulation & Solve Problem
    (เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Tele-survey" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

 Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์-สำรวจความพึงพอใจลูกค้า ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique Outbound Call for Tele-Marketing & Tele-Survey)  เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่ทำให้การติดต่อขอข้อมูลลูกค้าประสบผลสำเร็จมากขึ้น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนวิธี พร้อมเสริมเทคนิคในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ มารยาทในการพูดคุย และการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play  เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การถามคำถาม เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม Outbound Call โดยเฉพาะ
 Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Outbound Call Bangkok Poll (กรุงเทพโพลล์)  ในหลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call เพื่อการสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์...อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Outbound Call)   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อการทำวิจัย เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์ คลายเครียด คิดบวก บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Custom Asia จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-survey )  แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  จำนวน 2 รุ่น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคแบบใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินดีให้ข้อมูล การสื่อสารที่โดนใจ มารยาทในการพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study และ Role Play โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Tokio Marine Insurance  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-survey )  แก่เจ้าหน้าที่ Inbound-Outbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  ณ Tokio Marine Insurance สำนักงานใหญ่ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที   
 

 

 

 

 

 

หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตรการสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตรเทคนิคการสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

 


C ontact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy