หลักสูตรการคิดบวก Power of Positive Thinking for Positive Communication : อบรมหลักสูตร Positive Thinking เน้นวิธีการคิดเชิงบวก คำพูดเชิงบวก ชีวิตบวกเชิงสร้างสรรค์เสริมทัศนคติเชิงบวก Positive Attitude เปิดมุมมองเชิงบวกเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวก (อบรม DKSH)

Thailand Call Center Academyด้รับเกียรติจาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และ Agent ใน หลักสูตร Power of Positive Thinking for Positive Communication (หลักสูตรพลังของคิดบวกเพื่อการสื่อสารเชิงบวก) จำนวน 6 รุ่น  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร Positive Thinking & Positive Attitude ถ่ายทอดการเรียนรู้  หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก เทคนิคและวิธีการปฎิบัติงานเรื่องการบริการต่อลูกค้าเชิงบวก ทัศนคติที่สร้างสรรค์ในการทำงาน การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพ การมองโลกในแง่ดี เข้าใจและมองเห็นคุณค่าของตนเองและคนรอบข้าง เติมพลังใจและมอบความรักให้แก่กัน การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น เฮฮา และเป็นกันเอง 
หลักสูตร : Positive Thinking & Positive Communication
หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวก (พลังของคิดบวกเพื่อการสื่อสารเชิงบวก)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)
หลักสูตรที่เน้นการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพเชิงจิตวิทยาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming)
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการปฎิบัติงานเรื่องทัศนคติการบริการต่อลูกค้าเชิงบวก และสร้างสรรค์ในการทำงาน
มองโลกในแง่ดี เข้าใจและมองเห็นคุณค่าของตนเองและคนรอบข้าง เติมพลังใจและมอบความรักให้แก่กัน
และเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ อย่างเห็นผลชัดเจน

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์ อบรม หลักสูตร  Positive Thinking & Positive Communication 
1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการ พัฒนาทักษะการสื่อสารและทัศนคติในการให้บริการ
3. เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพนักงาน  ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
4. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพื่อพัฒนาและปรับระดับคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• จะได้เห็นตัวอย่างการให้บริการในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
• มีทัศนคติ เชิง บวก มากขึ้น
• มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
• ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

-----------------------------------------------------------------------

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :  รุ่นที่ 1 : พี่สุ พี่จิ๊ด น้องหน่อย น้องพู น้องฟ้า น้องเล็ก น้องหมวยเล็ก น้องนุ่น น้องนิด น้องเล็ก น้องมินท์ น้องภา น้องเอ๋ น้องเกมส์ น้องอี๊ฟ น้องสุดี น้องนก น้องโบว์ น้องอิ๊ด(พอลล่า) น้องนก น้องปุ๊ก น้องกัน น้องจิ น้องลาน น้องผึ้ง น้องน้ำ น้องอุ๋ย น้องเปิ้ล น้องนุ่น น้องแตน น้องกิ่ง น้องใหม่ น้องตู่ น้องพร น้องปาล์ม น้องหญิง     

 ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :  รุ่นที่ 2 : น้องเฟรช น้องกฐิน พี่รุ่ง น้องเอ๋ น้องปุ้ย น้องเอ้ พี่จุ๊บ น้องดา น้องยุ้ย น้องใหม่ น้องพลอย น้องขวัญ น้องอิ๋ว น้องกุ้ง น้องปาล์ม น้องหญิง น้องฝน พี่รัก น้องเจี๊ยบ น้องสา พี่จิ๋ม น้องนิค น้องติ๊ก น้องอ้น น้องติ๋วติ้ว น้องลูกตาล น้องอร น้องแดง พี่นุช

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :  รุ่นที่ 3 :  น้องโรส น้องกุ้ง น้องเพชร น้องเนส น้องเดือน น้องผึ้ง น้องปัฟฟี่ น้องแอนนี่ น้องบี น้องจิ๊บ น้องนา น้องบี น้องเอ น้องอีฟ น้องรี น้องมิ้งค์ น้องเบนซ์  น้องนก น้องปุ้ย น้องหญิง น้องนุ๊ก น้องณี  น้องเจี๊ยบ น้องป๋อม น้องออย น้องอ้อม น้องWIT, น้องยีน, น้องหน่อย น้องโจ น้องเจี๊ยบ น้องเปิ้ล น้องหญิง น้องเปิ้ล น้องเก๋จัง น้องไอติม

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :  รุ่นที่ 4 :  น้องเจี๊ยบ น้องต้าร์ น้องจ๋า น้องเดือน น้องต่าย น้องบุ๋ม น้องปุ้ย น้องเบลล์ น้องภัทร น้องบูม พี่ติ๋ม น้องมนต์ น้องปุ๊ก น้องจอม น้องก้อย  น้องโส น้องกุล น้องยา  พี่ติ๊ก น้องส้ม น้องปุ๊ก น้องจูน น้องโอ๋ น้องแป้ง น้องฝน น้องมา น้องกุ๊กกิ๊ก น้องนา น้องปุ๊ (P.37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                          รุ่นที่ 1                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     รุ่นที่ 2                                                            

 

 

 

 

 

 

 

อบรมวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1,2,8,9 ตุลาคม  ณ ห้องอบรม Intranin โรงแรม Swissotel Le Concorde และวันที่ 6, 13 พฤศจิกายน 2554 โรงแรม Grand China 

หลักสูตร คิดบวก ชีวิตบวก (Positive Thinking) PDF
หลักสูตรอบรม คิดบวก ผลงานบวก (Positive Thinking for work)
คอร์สอบรม คิดบวก ผลบวก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำงานอย่างมีความสุข ด้วยแนวคิดในเชิงคิด​บวกเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติให้มีความคิดเชิงบวกในที่ทํางาน ...
หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จหลักสูตร positive thinking หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก วิทยากร positive thinking หลักสูตร motivation
หลักสูตร ปรับ ทัศนคติ ใน การ ทำงาน หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก ทัศนคติเชิงบวก positive
หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ - attitude หลักสูตรการคิดเชิงบวก แบบ ทดสอบ ทัศนคติ เชิง บวก การพัฒนาศักยภาพครูด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ การ สร้าง ทัศนคติ เชิง บวก โครงการปรับทัศนคติ การปรับทัศนคติ พฤติกรรม
หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเปิดโลกแห่งมุมมองความคิดเชิงบวก หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
จุดพลัง 'ความคิดเชิงบวก' สู่ 'การทำงานเป็นทีม' อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุง หลักสูตร positive thinking หัวข้อการอบรม positive thinking ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2564- วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม
positive thinking ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2564
ปฏิทินอบรม
positive thinking ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

สถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center Thailand Call Center Academy is The Best Call Center Academy in Thailand Call Center คือ The Best Call Center Training in Thailand สถาบันอบรม Call Center Training ศูนย์ฝึกอบรม Call Center Training ศูนย์อบรม Call Center Training สถาบันอบรม Contact Center Training at Call Center Studio การบริการ call center มืออาชีพ สัมมนา Call Center Training at Call Center 2012 Seminar Call Center Seminar 2012 Call Center Seminar 2013 สัมมนา Contact Center 2013 Seminar Contact Center Seminar 2013 The Best Contact Center Academy in Thailand The Best Contact Center Training in Thailand By Call Center Guru Professional Call Center Professional Contact Center Professionalhigh professional training Center Thailand Call Center Academy is Top training Academy about Call Center Contact Center Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย call center institute contact center institute call center Training Road Map contact center Training Road Map call center Road Map call center RoadMap  call center training RoadMap contact center RoadMap contact center training RoadMap Best Telesales Contact Center Best Telesales Call Center best Practices Training Contact Center สถาบัน Call Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Call Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Thailand Call Center Training professional call center Training Telemarketing Call Center Operation Effectiveness Tele-Sales & Call Center PC Development Coaching Call Center training road map for call center staff by competency Training Road Map for Contact Center staff by competency Call Center Consultants Call Center Consulting Service training Academy about Call Center Training Road Map Call Center Training Roadmap Contact Center Training Road Map Contact Center Training Roadmap Call Center Academy The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Call Center Technology Call Center Software Call Center Facilities Call Center Facility The Best Call Center The Best Contact Center The Best Call Center in Town The Best Contact Center in Town Call Center Best in Class Contact Center Best in Class Service Mind Positive Thinking Complaint Handling Call Center Communication บริการเหนือความคาดหมาย อาชีพ Contact Center อาชีพ call center Service Mind อบรมพนักงาน Call Center อบรมพนักงาน Counter Service Training Counter Services Training Contact Center Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class Contact Center Call Center best Practices Training Contact Center Call Center best Practices Report TeleSales Call Center Consulting Service Telemarketing Call Center Foundation The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Contact Center Institute วิทยากร Call Center วิทยากร Contact Center วิทยากร Customer Services วิทยากร Counter Service วิทยากร Smart of Service วิทยากร Supervisor Call Center วิทยากร Customer Centric วิทยากร Positive Thinking วิทยากร Service Mind วิทยากร Team Building วิทยากร Service Excellence วิทยากร Complaint Management วิทยากร telesales วิทยากร Communication Skills หลักสูตรอบรม Call Center อบรมหลักสูตร Call Center หลักสูตรอบรม Contact center อบรมหลักสูตร Contact Center หลักสูตรอบรม Counter Services อบรมหลักสูตร Counter Services หลักสูตรอบรม Customer Service อบรมหลักสูตร Customer Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Communication Skills อบรมหลักสูตร Communication Skills หลักสูตร training หลักสูตร train the trainer หลักสูตร crm หลักสูตร tele-sales หลักสูตรอบรม telesales อบรมหลักสูตร telesales หลักสูตร tele-sales อบรม tele-sales หลักสูตรอบรม telemarketing อบรมหลักสูตร telemarketing หลักสูตรอบรม Complaint Handling Skills อบรมหลักสูตร Complaint Handling Skills หลักสูตรอบรม Complaint Management อบรมหลักสูตร Complaint Management หลักสูตรอบรม Service Excellence อบรมหลักสูตร Service Excellence หลักสูตรอบรม Effective Communication Skills อบรมหลักสูตร Effective Communication Skills หลักสูตรอบรมทักษะการสื่อสาร อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ อบรมหลักสูตรการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมคอลล์เซ็นเตอร์  หลักสูตรอบรมคอล์ลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมคอลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลล์เซ็นเตอร์  อบรมหลักสูตรคอล์ลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรม Customer Services อบรมหลักสูตร Customer Services หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Service Mind Training อบรมหลักสูตร Service Mind Training หลักสูตรอบรม Positive Thinking อบรมหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตรอบรม Smart of Service อบรมหลักสูตร Smart of Service หลักสูตรอบรม Supervisor Call Center ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Supervisor Call Center ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor ขั้นเทพ อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ขั้นเทพ หลักสูตรอบรม Supervisor Contact Center อบรมหลักสูตร Supervisor Contact Center หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น หลักสูตรอบรม Teamwork หลักสูตรอบรม Team Building อบรมหลักสูตร Teamwork อบรมหลักสูตร Team Building อาจารย์สรวิทย์ บัวศรี อาจารย์ต้น สรวิทย์ บัวศรี อาจารย์ต้น Call Center สรวิทย์ บัวศรี อาจารย์ต้น Contact Center สรวิทย์ บัวศรี หลักสูตรอบรม Positive Thinking  อบรม หลักสูตร positive thinking public positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร อบรม eq หลักสูตร smart of service หลักสูตร คิด เป็น หลักสูตร การคิดเชิงบวก หลักสูตร บริการ อบรม หลักสูตร positive thinking อบรม หลักสูตร positive attitude outlook thoughts on positive thinking thought on positive thinking หลักสูตรอบรมการสื่อสารเชิงบวก  Positive Thinking   หลักสูตรความคิดเชิงบวก  Positive Thinking  หลักสูตร positive attitude หลักสูตร positive attitude หลักสูตร positive attitude หลักสูตร positive attitude หลักสูตรอบรม positive attitude หลักสูตรอบรม positive attitude หลักสูตรอบรม positive attitude หลักสูตรอบรม positive attitude in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ อบรม หลักสูตร positive thinking public positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร อบรม eq หลักสูตร smart of service หลักสูตร คิด เป็น หลักสูตร การคิดเชิงบวก หลักสูตร บริการอบรม หลักสูตร positive thinking public positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร อบรม eq หลักสูตร smart of service หลักสูตร คิด เป็น หลักสูตร การคิดเชิงบวก หลักสูตร บริการอบรม หลักสูตร positive thinking public positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร อบรม eq หลักสูตร smart of service หลักสูตร คิด เป็น หลักสูตร การคิดเชิงบวก หลักสูตร บริการอบรม หลักสูตร positive thinking public positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร อบรม eq หลักสูตร smart of service หลักสูตร คิด เป็น หลักสูตร การคิดเชิงบวก หลักสูตร บริการอบรม หลักสูตร positive thinking public positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร อบรม eq หลักสูตร smart of service หลักสูตร คิด เป็น หลักสูตร การคิดเชิงบวก หลักสูตร บริการอบรม หลักสูตร positive thinking public positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร อบรม eq หลักสูตร smart of service หลักสูตร คิด เป็น หลักสูตร การคิดเชิงบวก หลักสูตร บริการTCCA เปิดอบรมหลักสูตร Power of Positive Thinking for Positive Communication (อบรม DKSH) หลักสูตร Positive Thinking ที่เน้นวิธีการคิดเชิงบวก คำพูดเชิงบวก ชีวิตบวกเชิงสร้างสรรค์ เสริมทัศนคติเชิงบวก Positive Attitude เปิดมุมมองเชิงบวกเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวก TCCA เปิดอบรมหลักสูตร Power of Positive Thinking for Positive Communication (อบรม DKSH) หลักสูตร Positive Thinking ที่เน้นวิธีการคิดเชิงบวก คำพูดเชิงบวก ชีวิตบวกเชิงสร้างสรรค์ เสริมทัศนคติเชิงบวก Positive Attitude เปิดมุมมองเชิงบวกเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกTCCA เปิดอบรมหลักสูตร Power of Positive Thinking for Positive Communication (อบรม DKSH) หลักสูตร Positive Thinking ที่เน้นวิธีการคิดเชิงบวก คำพูดเชิงบวก ชีวิตบวกเชิงสร้างสรรค์ เสริมทัศนคติเชิงบวก Positive Attitude เปิดมุมมองเชิงบวกเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวก
วิทยากร Positive Thinkingวิทยากร Positive Thinkingวิทยากร Positive Thinkingวิทยากร Positive Thinkingวิทยากร Positive Thinking หลักสูตร การคิดเชิงบวก อบรม หลักสูตร positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก การ พัฒนา ความ คิด เชิง บวก อบรม คิดบวก ความ คิด เชิง บวก ใน การ ทํา งาน พร้อมตัวอย่าง การคิดเชิงบวกหลักสูตร การคิดเชิงบวก อบรม หลักสูตร positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก การ พัฒนา ความ คิด เชิง บวก อบรม คิดบวก ความ คิด เชิง บวก ใน การ ทํา งาน พร้อมตัวอย่าง การคิดเชิงบวกหลักสูตร การคิดเชิงบวก อบรม หลักสูตร positive thinking วิทยากร positive thinking หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก การ พัฒนา ความ คิด เชิง บวก อบรม คิดบวก ความ คิด เชิง บวก ใน การ ทํา งาน พร้อมตัวอย่าง การคิดเชิงบวก