หลักสูตร การสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานที่มีประสิทธิผล และเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ) (อบรม RICOH)

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Complaint Handling & Communication Technique) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการบริการและสนทนาทางโทรศัพท์ ที่โดดเด่นของ Thailand Call Center Academy ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด พัฒนาศักยภาพเชิงจิตวิทยาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming) และเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center อย่างเห็นผลชัดเจน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดียิ่งขึ้น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Thai Contact Center Trade Association คนแรกของประเทศไทย ถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร และวิธีการประสานงาน การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ความอบอุ่น อิ่มเอมและเป็นกันเอง


หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional
Complaint Handling & Communication Technique)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)

รายละเอียดหลักสูตร :
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย Service Mind ด้วยความเข้าใจปัญหาของลูกค้า

• พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
• เทคนิคและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน


วิธีการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา และการติดต่อประสานงาน
• วิธี Wrap-up การดำเนินงาน การควบคุมเวลา
• เทคนิคการควบคุมอารมณ์ - การระบายอารมณ์


40 วิธี...กับเทคนิคการแก้ไขปัญหา
• วิธีการจับประเด็น
• การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Case Study)
• การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
• ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ


ฝึกการใช้คำพูด เพื่อการประสานงานและจัดการรับเรื่องร้องเรียนอย่างได้ผล
Workshop & Activity

Brainstorming & Coaching & Practice
Case Study

VDO Analysis
Roleplay & Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


Thailand Call Center Academy ได้รับเกียรติจาก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารการประสานงานที่มีประสิทธิผล และเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling Skills) ณ ห้องอบรมบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ให้แก่พนักงาน Agent และ Help Desk โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และวิธีการประสานงาน การรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ความอบอุ่น อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การบริการและพลังแห่งการคิดบวก Positive Thinking ด้วยความจริงใจผ่านสายโทรศัพท์ไปสู่ลูกค้า ให้เกิดความอบอุ่นที่สัมผัสได้ โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศอย่างเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

ลูกศิษย์ของสถาบัน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555: น้องเค้ก ,น้องFar น้องเมษ1 น้องกัลย น้องนก น้องอุ๊ น้องมะเหมี่ยว น้องเมษ2 น้องแบงค์ น้องมิ้งค์
น้องเข้ม น้องแนน น้องฟ้า น้องกุ้ง น้องPanda น้องด๊อป น้องเอ๋ น้องชุ้ง น้องอ๋อย น้องหนึ่ง น้องนีม น้องType

ถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center Thailand Call Center Academy is The Best Call Center Academy in Thailand Call Center คือ The Best Call Center Training in Thailand สถาบันอบรม Call Center Training ศูนย์ฝึกอบรม Call Center Training ศูนย์อบรม Call Center Training สถาบันอบรม Contact Center Training at Call Center Studio การบริการ call center มืออาชีพ สัมมนา Call Center Training at Call Center 2012 Seminar Call Center Seminar 2012 Call Center Seminar 2013 สัมมนา Contact Center 2013 Seminar Contact Center Seminar 2013 The Best Contact Center Academy in Thailand The Best Contact Center Training in Thailand By Call Center Guru Professional Call Center Professional Contact Center Professional  high professional training Center Thailand Call Center Academy is Top training Academy about Call Center Contact CenterCall Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย call center institute contact center institute call center Training Road Map contact center Training Road Map call center Road Map call center RoadMap  call center training RoadMap contact center RoadMap contact center training RoadMap Best Telesales Contact Center Best Telesales Call Center best Practices Training Contact Center สถาบัน Call Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Call Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Thailand Call Center Training professional call center Training Telemarketing Call Center Operation Effectiveness Tele-Sales & Call Center PC Development Coaching Call Center training road map for call center staff by competency Training Road Map for Contact Center staff by competency Call Center Consultants Call Center Consulting Service training Academy about Call Center Training Road Map Call Center Training Roadmap Contact Center Training Road Map Contact Center Training Roadmap Call Center Academy The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Call Center Technology Call Center Software Call Center Facilities Call Center Facility The Best Call Center The Best Contact Center The Best Call Center in Town The Best Contact Center in Town Call Center Best in Class Contact Center Best in Class Service Mind Positive Thinking Complaint Handling Call Center Communication บริการเหนือความคาดหมาย อาชีพ Contact Center อาชีพ call center Service Mind อบรมพนักงาน Call Center อบรมพนักงาน Counter Service Training Counter Services Training Contact Center Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class Contact Center Call Center best Practices Training Contact Center Call Center best Practices Report TeleSales Call Center Consulting Service Telemarketing Call Center Foundation The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Contact Center Institute วิทยากร Call Center วิทยากร Contact Center วิทยากร Customer Services วิทยากร Counter Service วิทยากร Smart of Service วิทยากร Supervisor Call Center วิทยากร Customer Centric วิทยากร Positive Thinking วิทยากร Service Mind วิทยากร Team Building วิทยากร Service Excellence วิทยากร Complaint Management วิทยากร telesales วิทยากร Communication Skills หลักสูตรอบรม Call Center อบรมหลักสูตร Call Center หลักสูตรอบรม Contact center อบรมหลักสูตร Contact Center หลักสูตรอบรม Counter Services อบรมหลักสูตร Counter Services หลักสูตรอบรม Customer Service อบรมหลักสูตร Customer Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Communication Skills อบรมหลักสูตร Communication Skills หลักสูตร training หลักสูตร train the trainer หลักสูตร crm หลักสูตร tele-sales หลักสูตรอบรม telesales อบรมหลักสูตร telesales หลักสูตร tele-sales อบรม tele-sales หลักสูตรอบรม telemarketing อบรมหลักสูตร telemarketing หลักสูตรอบรม Complaint Handling Skills อบรมหลักสูตร Complaint Handling Skills หลักสูตรอบรม Complaint Management อบรมหลักสูตร Complaint Management หลักสูตรอบรม Service Excellence อบรมหลักสูตร Service Excellence หลักสูตรอบรม Effective Communication Skills อบรมหลักสูตร Effective Communication Skills หลักสูตรอบรมทักษะการสื่อสาร อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ อบรมหลักสูตรการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมคอลล์เซ็นเตอร์  หลักสูตรอบรมคอล์ลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมคอลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลล์เซ็นเตอร์  อบรมหลักสูตรคอล์ลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรม Customer Services อบรมหลักสูตร Customer Services หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Service Mind Training อบรมหลักสูตร Service Mind Training หลักสูตรอบรม Positive Thinking อบรมหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตรอบรม Smart of Service อบรมหลักสูตร Smart of Service หลักสูตรอบรม Supervisor Call Center ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Supervisor Call Center ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor ขั้นเทพ อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ขั้นเทพ หลักสูตรอบรม Supervisor Contact Center อบรมหลักสูตร Supervisor Contact Center หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น หลักสูตรอบรม Teamwork หลักสูตรอบรม Team Building อบรมหลักสูตร Teamwork อบรมหลักสูตร Team Building