หลักสูตร การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center & Best Practices) เป็นหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม หลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center & Best Practices) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : กรรมการตัดสินรางวัลการบริการ Call Center ยอดเยี่ยมในทุกๆ ปี ของสมาคม Thai Contact Center Trade Association ประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการแบบต่างๆ การใช้คำพูดที่นำไปใช้ปฏิบัติเพื่อเน้นคุณภาพ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ Case Study ดีๆ พร้อมสื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการ..เพื่อก้าวสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี
หลักสูตร : การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
(P
rofessional Call Center & Best Practices)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.30 น.)

รายละเอียดหลักสูตร :
มาตรฐานและคุณภาพของบริการของ Call Center ระดับมืออาชีพ
- ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า
- การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
- การปรับความคิดเรื่องการบริการ (Mind Set Changing)
- การพัฒนาทัศนคติในการขณะบริการ (Attitude Mind)
- สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริการ Call Center
- มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการบริการ (KPI)

ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการจัดการ และรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท (Handling Call)
- เทคนิคการสร้างบรรยากาศในระหว่างการสนทนา
- เทคนิคการควบคุมอารมณ์ การระบายความเครียด และลดความกดดัน
- เทคนิคในการฟัง ถาม จับประเด็น คำร้องเรียน & Wrap Up
- เทคนิคการบริการเมื่อลูกค้า Complaint
- เทคนิคการให้บริการข้อมูลเชิงรุก
- เทคนิคการใช้โทรศัพท์แบบ Outbound
- เทคนิคการควบคุม Average Talk Time
- การสร้างความสัมพันธ์ และความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า ก่อนปิดการสนทนา
- ปัญหาของการใช้ Script และวิธีการแก้ไข : Case Study
- ช่องทางการติดต่อของลูกค้า และวิธีการจัดการ

การตอบข้อความบน Social Media
- Workshop & Practice

ก้าวสู่การยกระดับการบริการ Calll Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
- Best Practices : Call Center กับการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
- การปฏิบัติงานของ Call Center แบบ Professional
- สิ่งที่ต้องระวังในขณะให้บริการทางโทรศัพท์
- Case Study Analysis ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีการปฏิบัติ
**** เน้น Brainstorming & Practice & Workshop

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 


 

 

Public Training : บริษัท เซเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด,  SC Number และ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
ณ โรงแรม Gold Orchid

หลักสูตร การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ Professional Call Center
ปรับปรุง หลักสูตร  การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ  หัวข้อการอบรม  การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ  ใหม่ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ  ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ  ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2563

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : รักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ : ) น้องเล็ก น้องตุ๊กตา น้องนีโอ น้องเป้ น้องตุ๊กติ๊ก น้องเบนซ์ 
ลูกศิษย์ทุกคนน่ารักมากครับ ตั้งใจเล่นกิจกรรม มีพัฒนาการดีมากๆ พร้อมรอยยิ้มอย่างมีความสุขตลอดเวลาเรียนกันทุกคนเลย อ.ต้น ก็มีความสุขมากๆครับ