หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor)

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor)  *** หลักสูตรดีๆ อีกหนึ่งหลักสูตร ที่ Thailand Call Center Academy ภูมิใจในการสอน ด้วยเนื้อหา ความสมบูรณ์ ที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่เข้าใจยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  ที่เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันทีหลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอนงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน สำหรับ Supervisor
(Effective Coaching for Call Center Supervisor)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)

รายละเอียดหลักสูตร :
- วิธีการ Coaching สอนงาน
- วิธีการมอบหมายและติดตามงาน
- วิธีการเอาชนะใจลูกน้อง
- การขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
- การใช้จิตวิทยากับ Agent เพื่อการจูงใจและการควบคุมลูกน้อง
- ตัวอย่างของการใช้คำพูดเพื่อการจูงใจ
- สร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจ
- การให้ช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
- การชมเชย/ การกล่าวตักเตือน
- การติดตามงาน
- สิ่งที่ Supervisor มืออาชีพ ต้องปฎิบัติใน Call Center
- ปัญหา สิ่งที่ต้องระวัง และวิธีการแก้ไข
- วิธีการสังเกตลูกน้อง
- การสร้างบรรยากาศการทำงานภายใน Call Center
- วิธีการ Monitor Agent ในขณะให้บริการทางโทรศัพท์
- การโห้ Feedback การปฎิบัติงานของ Call Center Agent

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001
        E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 วันอังคารที่ 24 มีนาคม  2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel
ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :  พี่ไกร พี่ป็อด
ขอขอบพระคุณ  ช่อง 7 สี TV เพื่อคุณ ที่ไว้วางใจให้ อ.ต้น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ  ของ TV7 อย่างต่อเนื่องโดยตลอด มา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center  กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตรการบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center หลักสูตรกลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center  หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center  กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตรการบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center หลักสูตรกลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center

 Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy