Tips

ขั้นตอนวิธีจัดการกับเรื่องร้องเรียน และเทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาสำหรับ Call Center Agent

เทคนิคในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน มีหลากหลายวิธีด้วยกัน สำหรับเทคนิคการบริการลูกค้าที่มีปัญหา และต้องการร้องเรียน ที่จะแนะนำกันในวันนี้ ก็คือ ในขณะที่น้องๆ กำลังรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอยู่นั้น ขั้นตอนแรกจะต้องตั้งใจฟัง เพื่อหาสาเหตุของการร้องเรียน กล่าวคำขออภัย และใจเย็นๆ ปล่อยให้ลูกค้าได้ระบายความอึดอัดใจออกมา พยายามอดทน พยายามจับประเด็นให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และต้องการให้เราปฏิบัติอย่างไร ซึ่งในขณะที่กำลังสนทนากับลูกค้าให้ระวังเรื่องลมหายใจ พร้อมแสดงอารมณ์ร่วม สนใจ เข้าใจ เห็นใจ เป็นห่วง พยายามค้นหาปัญหา หรือสาเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆ ให้ได้ พร้อมสรุปประเด็น หาทางช่วยเหลือลูกค้า ติดต่อแก้ไขประสานงานให้สถานการณ์ทุกอย่างลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี พยายามหาวิธีการเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่ดีของลูกค้าร้องเรียน...เป็นความพึงพอใจให้ได้ และคิดอยู่เสมอว่า "ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ"

Read more...
 
หน้าที่ของ Call Center และแนวทางที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้าที่กำลังมีอารมณ์โกรธ

มีหลากหลายวิธีในการปฏิบัติต่อลูกค้าที่กำลังมีอารมณ์โกรธ สำหรับบทความนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติที่ Agent สามารถนำไปปรับใช้ ในขณะให้บริการลูกค้าได้

Read more...