ทักษะ ศิลปะ และมารยาทการใช้โทรศัพท์ให้ประทับใจ...การบริการขั้นพื้นฐาน

มารยาทในการรับโทรศัพท์ที่ดี มารยาทในการใช้โทรศัพท์ในที่ทำงาน / สำนักงาน
1. ให้กล่าวคำสวัสดี พร้อมแนะนำตัวในการกล่าวทักทายลูกค้า
2. พูดด้วยน้ำเสียงและคำพูดที่สุภาพ
พร้อมรอยยิ้มในการสนทนากับลูกค้า
3. ห้ามใช้ประโยคคำสั่ง ในการสนทนากับลูกค้า
4. ห้ามวางหูโทรศัพท์ใส่ลูกค้า เมื่อไม่พอใจลูกค้าที่บ่น ตำหนิติเตียน หรือร้องเรียนการบริการของ Agent
5. โทรกลับหาลูกค้าตามที่สัญญา  หรือตามที่ลูกค้าได้ฝากข้อความเสียงไว้ เพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจในการบริการในครั้งต่อไป
6. ใจเย็นๆ รอให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลจนจบเสียก่อน แล้วจึงค่อยโอนสายของลูกค้า ไปยังผู้ที่ลูกค้าต้องการจะติดต่อด้วย

7. ให้ใช้ Mute Button ในระหว่างตรวจสอบข้อมูลให้แก่ลูกค้า
8. ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือขบเคี้ยวขนม ในขณะที่กำลังสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์
9. ระวังเรื่องเสียงรบกวนรอบข้าง หรือหันไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่กำลังบริการลูกค้าอยู่
10. ระวังเรื่อง Speed การพูดจาแบบรวบรัด หรือ รีบจบการสนทนากับลูกค้า ทั้งในช่วง Peak Hour
และชั่วโมงปกติ
11. ระวังเรื่องลมหายใจ ไอ จาม ในขณะสนทนา
12. อย่าลืมวางสายโทรศัพท์หลังลูกค้าเสมอ และทุกครั้ง


สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ให้บริการที่ดีจะต้องพร้อมอยู่เสมอในให้บริการ  ให้เกียรติลูกค้าโดยการเรียกชื่ออย่างถูกต้อง หรือใช้สรรพนามที่เหมาะสม และพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจเสมอทุกสายบทความ :
Thailand Call Center Academy
คู่มือ Contact Center & Management
อบรมเพิ่มเติมได้จากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking )
*** หลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ Agent และพนักงาน Call Center ทุกคนต้องเรียน ..... Recommended
Update : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562