EG-04 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop เป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail โดย Teacher Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งฝึกการเขียน Report and Note (work shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher จะกำกับดูแล แนะนำ จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น 

 หลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop
วิทยากร : Teacher Richel Teraza : วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ประเทศฟิลิปปินส์
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.) 
ประโยชน์ที่ได้รับ :
• เสริมสร้างความมั่นใจ
• การใช้ภาษากับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง
• ประโยคสุภาพ ที่นิยมใช้บ่อยๆ
• การใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสม ในการสื่อสาร
• วิธีการรับเมือกับชาวต่างชาติ
• มารยาทในการเขียน E-mail
• ฝึกและแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษ กับ Teacher แบบตัวต่อตัว

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Professional Business English Email & Report Writing Workshop" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 Business_English_Email_08sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมการตลาด รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail   โดยมี Teacher Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย ที่สร้างความประทับใจ โดย Teacher จะทำการ  Coach กำกับดูแล จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ โดยเน้น Workshop ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ให้ตรงจุด เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

 

 

English_Email_Training_16sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมการตลาด รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562  ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail   โดยมี Teacher Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย ที่สร้างความประทับใจ โดย Teacher จะทำการ  Coach กำกับดูแล จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ โดยเน้น Workshop ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ให้ตรงจุด เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น facebook1

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA)
ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด        ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center  ในหลักสูตร ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail   โดยมี Teacher Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคนิควิธีการเขียน Report and Note ที่สร้างความประทับใจ โดย Teacher จะทำการ  Coach กำกับดูแล จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ โดยเน้น Workshop ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท TOA (ประเทศไทย)  จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ทีม TOA ระดับ Manager  ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail   โดยมี  Teacher Richel  เป็นวิทยากรถ่ายการเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคนิควิธี การเขียน Report and Note ที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความเป็นกันเอง ที่สนุกสนาน อบอุ่น พร้อมฝึกการเขียน (work shop) ด้วย Case ที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยมี Teacher เจ้าของภาษามา Coach กำกับดูแล จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท International SOS จำกัด       ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ   ในหลักสูตร    ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop จำนวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail โดยมี Teacher Richel มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail แบบเป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลายพร้อมฝึกการเขียน (Work Shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher จะทำการ Coach กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้น Workshop ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้นThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท International SOS จำกัด       ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ   ในหลักสูตร  ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail  โดยมี  Teacher Richel วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการสอน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลายพร้อมฝึกการเขียน (Work Shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher มา Coach กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น
Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดอบรม Public Class ในหลักสูตร  ในหลักสูตร Professional Business English E-mail  Writing Workshop  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  โดยมี Teacher Richel  วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการสอน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลายพร้อมฝึกการเขียน (Work Shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher มา Coach กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้นThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  จำกัด  อย่างต่อเนื่อง อีกครั้ง ให้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ทีมบริการ & Medical Service  ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop จำนวน 2 รุ่น โดยมี Teacher  Ricci  เป็นวิทยากรถ่ายการเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคนิควิธี การเขียน Report and Note ที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความเป็นกันเอง ที่สนุกสนาน เฮฮา อบอุ่น พร้อมฝึกการเขียน (work shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher เจ้าของภาษามา Coach กำกับดูแล จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ 

 

 

 

English_Email_Training_15

 

English_Email_Training_05 

 

 

 


  

หลักสูตร Call Center ประจำปี 2562-2563 :  หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop
Update :
29 March 2019 : หลักสูตร การเขียน E Mail ภาษาอังกฤษ  
ปรับปรุง หลักสูตร หัวข้อการอบรม ภษาอังกฤษเพื่อการบริการ ใหม่ล่าสุด เมื่อ
  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

ยินดีที่ได้พบกันนะคะ : K.Tuter,k. May,k. Cherry, K.Orang, K.Aom, K.Oil, K.Nadia, k.Bell, k. Aey, K. Am, K Joy
 K. Hua, K.Muai k.Dada, k.Tong, K. Muay, K.Orn, K.Toon , K.Ying

ทุกท่านน่ารักมากๆเลยคะ ตั้งใจแสดงความคิด กล้าแสดงออก ฝึกพูด และพัฒนาทักษะ ศักยภาพอย่างสนุกสนาน
เฮฮาด้วยรอยยิ้มสวยๆ สบายๆ ตลอดทั้งวัน พร้อมสาระดีๆ ตลอดทั้ง Class