SM-05-Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line)

Line-Chat-Sale-bหลักสูตร : Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสาร ด้านการขาย ผ่านตัวอักษรด้วยการเขียน-พิมพ์ตอบ บน Social Media ด้วยภาษาที่สวยงาม กระชับ ชัดเจน และโดนใจลูกค้า รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ โดยเน้นฝึกเขียนตอบจริงจากตัวอย่างจริง เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))
SM-01 : หลักสูตร Social Media : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Line & Social Media) article
SM-02 : หลักสูตร Social Media : การบริหารจัดการ และการตอบ Comment ข้อร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ ผ่านทาง Social Media
(Crisis Complaint Management & Writing on Social Media)
SM-03 : หลักสูตร Social Media : เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media
(Effective Sales Communication & Writing Social Media Technique)
SM-04 : หลักสูตร Social Media Management : กลยุทธ์การบริหารและจัดการคำถามบนสื่อ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ
(Social Media Management Strategy)
SM-05 : หลักสูตร Social Media : เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line อย่างมืออาชีพ
(Line Chat Sales & Service Technique)

วิทยากร :

- อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
- อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง - วิทยากรพิเศษ ที่ได้รับรองการสอนจากสถาบัน Thailand Call Center Academy
Trainer ให้แก่ Admin Page อาทิเช่น KFC และ อีกมากกว่า 25 Page
(รางวัล The Best Contact Center Award สาขา Social Media Marketing จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย)
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.00 น.)

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร :

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Line

 • พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Line
 • คุณสมบัติของ เจ้าหน้าที่ตอบข้อความผ่านทาง Line
 • Practice : ฝึกการการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
 • Workshop : ภาษาเขียน และอารมณ์และความรู้สึก
 • ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง ในการใช้ Emoji, Sticker

การใช้ภาษาเพื่อตอบข้อโต้แย้ง

 • Character ในการตอบ Line
 • การใช้ข้อความ ภาษา Wording กับการตอบคำถาม ในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • การใช้ข้อความ ในการโน้มน้าว และตอบข้อโต้แย้ง
 • การใช้ข้อความกระตุ้น เพื่อ  Up-Sale & Cross-Sales
 • ข้อควรระวังในการใช้ Wording (Mood & Tone)
 • Case Study & Practice  : Case การสอบถาม สั่งซื้อ และการนำเสนอ

เทคนิคการตอบข้อความ เพื่อแนะนำสินค้า และเพิ่มยอดขาย

 • การแนะนำตัว เปิดการนำเสนอ
 • การใช้รูปประโยคคำถาม เพื่อสอบถาม
 • การจับประเด็น การจับใจความ เพื่อการนำเสนออย่างตรงจุด ตรงใจ
 • การส่งข้อมูลรูปภาพ และ Clip VDO
 • การใช้ภาษาเขียน ในการตอบคำถามได้อย่างเหมาะสม
 • การใช้รูปประโยค เพื่อนำเสนอ
 • การแนะนำ นำเสนอ Promotion อย่างที่ปรึกษา
 • เทคนิคการแนะนำ และประชาสัมพันธ์สินค้า
 • เทคนิคการเปลี่ยนข้อความจากภาษาพูด ให้เป็นภาษาเขียน ได้อย่างสวยงาม กระชับ ชัดเจน
 • การใช้ข้อความ การปิดการขายและการนำเสนอ ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

Workshop & Practice

 • ฝึกการตอบ Line จาก  Case ที่เกิดขึ้นจริง  :
 • ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ ให้ลูกค้าพึงพอใจ
 • ปรับเปลี่ยนและแก้ไข วิธีการสนทนา ภาษาในการตอบ Line ให้ถูกต้อง สวยงาม
 • ฝึกการนำเสนอขาย...การตอบข้อซักถาม..การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Social Media - งานขาย งานบริการ งานร้องเรียน" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

Club21_Social-08sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Club21 จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page ทีมขาย  ในหลักสูตร :เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคการเขียนตอบลูกค้าทาง line , facebook การนำเสนอขาย และปิดการขายในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 


club21-06ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Club21 จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page ทีมขาย  ในหลักสูตร : "Line Chat Sales & Service Technique" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคการเขียนตอบลูกค้าทาง line , facebook การนำเสนอขาย และปิดการขายในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
facebook2

 

 


UMP-07ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท UPM Academy จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page Origin Smart Condo / Origin Property / PARK LUXURY  ในหลักสูตร : "Effective Sales Communication & Writing Social Media Technique (Facebook - Line)" เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคการเขียนตอบลูกค้าทาง line , facebook การนำเสนอขาย และปิดการขายในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 


Amarante06_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เอส.ที.อะมารันเต้ จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page ในหลักสูตร : "Effective Sales Communication & Writing Social Media Technique (Facebook - Line)" เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคการเขียนตอบลูกค้าทาง line , facebook การนำเสนอขาย และปิดการขายในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 


line_chat_ssThailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ในหลักสูตร : "Line Chat Sales & Service Technique" เทคนิคการขายและการบริการผ่านทาง Line เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน แนะนำตัว เปิดการนำเสนอขายในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2sabina_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page ในหลักสูตร : "Effective Sales Communication & Writing Social Media Technique (Facebook - Line)" เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคการเขียนตอบลูกค้าทาง line , facebook การนำเสนอขาย และปิดการขายในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

__12Feb20_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท ยีราฟวัน จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page ในหลักสูตร : "Effective Sales Communication & Writing Social Media Technique (Facebook - Line)" เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคการเขียนตอบลูกค้าทาง line , facebook การนำเสนอขาย และปิดการขายในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

Line-Chat-Sale-bThailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ในหลักสูตร : "Line Chat Sales & Service Technique" เทคนิคการขายและการบริการผ่านทาง Line เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน แนะนำตัว เปิดการนำเสนอขายในรูปแบบต่างๆ พร้อมฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

1577_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท 1577 Home Shpping  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : Line Chat Sales & Service Technique เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

Amarante03

LINE_ALBUM_20-02-66Social_230309a

LINE_ALBUM_23-07-65_Line_Chat_Sale_220813_64

LINE_ALBUM_23-07-65_Line_Chat_Sale_220813_67

Sabina_27Feb20__0114

Sabina_27Feb20__0125

__12Feb20__0117

__12Feb20__0127

1577_7Dec19__0119

1577_7Dec19__0128

Line_Chat_Training_09

Line_Chat_Training_07

Line_Chat_Training_01

Line_Chat_Training_06

Line_Chat_Training_03