Call Center Roadmap : Build up Call Center Agent Quality & Development Program : หลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพ และการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center (อบรม แบบต่อเนื่อง ระยะยาว 30 ชั่วโมง 4 เดือน) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพพนักงาน (อบรม 1318 Nok Hello)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Customer Assistant  จาก บริษัท Tel2Tell จำกัด ผู้ให้บริการ 1318 Nok Air Call Center ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Nok Fan Club กด 8) ที่จบการอบรมหลักสูตรการบริการ Call Center แบบมืออาชีพ  Call Center Roadmap : Build up Call Center Agent Quality & Competency Development Program : การเสริมสร้างคุณภาพ และการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center  จำนวน 30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการ โดยการเข้าโปรแกรมTraining Development Program แบบต่อเนื่อง 4 เดือน โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร การบริการ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด ความรู้แบบเต็มๆ รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ ทัศนคติ ทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข ส่งมอบความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center พร้อมการบริการที่ยอดเยี่ยม และเป็นเลิศ

 

หลักสูตร : เสริมสร้างคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center
(Call Center Roadmap : Build-up Quality & Competency Development for Agent)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
5 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการที่เป็นเลิศ
        2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการให้บริการที่ดีกับลูกค้า สามารถตอบสนองความพึงพอใจในงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3. เพื่อเพิ่มทักษะการบริการทางโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
        4. เพื่อสร้างคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

รายละเอียดเนื้อหาที่อบรม ประกอบด้วยหลักสูตร :
       CO-AG-02-Effective Communication Technique & Positive Thinking
       CO-AG-03-Professional Complaint Handling & Communication Technique
       CO-AG-06-หลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
       CO-AG-07-หลักสูตร Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation
       CO-AG-08-หลักสูตร เคล็ดลับ..การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ "Service Excellence"

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ :
       ด้เห็นตัวอย่างการให้บริการในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
       มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
       • ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
       มีพลังใจ  มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
       มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
       มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
       กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ


สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "เสริมสร้างคุณภาพ และการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


           

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ : น้องเอ้ น้องหล่อม น้องนกน้อย น้องเจี๊ยบ น้องJobJab น้องปู
น้องปิ๊ก น้องอ็อด น้องหนิง น้องอ้อ น้องเค้ก น้องยุ้ย น้องวัช
น้องโอ๋ น้องโดนัท น้องจ๋อม น้องปุ๋ย น้องอ้อน น้องนุ้ย น้องอุ๋งอิ๋ง น้องออย น้องปู๋ย น้องกอล์ฟ น้องปุ๋ย น้องNook น้องไก่ น้องกุ้ง น้องต้อม น้องต่าย น้องโจ๊ก น้องอิ๋ว น้องนิชา น้องจอย น้องเติ้ล น้องบ๋อม น้องโป้ง น้องวา น้องNut น้องAnndy น้องตาล น้องมิ้ว น้องใย น้องอิ๋ว น้องลูกกวาง น้องแป๋ว น้องCindy น้องกิ๊ฟ น้องแต้ว น้องนิ่ม น้องอ้อม น้องเกรซ น้องเก๋ น้องเอ๋ น้องBank น้องPick น้องอุ้ย น้องกอย น้องหญิง น้องน้ำหวาน น้องน้ำชา น้องโบตัน น้องบอย น้องบุ๋มโอภาส น้องต๊อบ น้องโจ น้องโอ๋ น้องบุ๋ม น้องเอ้ น้องยุ้ย น้องปูลี่ น้องแป๋ม น้องPOP น้องไก่ น้องหญิง น้องหญิง น้องแมนนี่

ขอชมเชย "พี่ขวัญ" ลูกศิษย์รุ่นที่ 1 ที่เป็นทั้งพี่เลี้ยง Coach, Supervisor และ Manager ที่ดูแลความสุขของน้องๆ ทุกคนเป็นอย่างดี สุดยอดจริงๆ ครับ