SM-01-04 : หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line) รวมถึงวิธีการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าไม่ให้แพร่กระจาย เทคนิคการตอบเพื่องานขาย และกลยุทธ์การบริหารงาน Social Media Management

หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line) (Professional Communication on Line & Social Media) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสารผ่านตัวอักษร ด้วยการเขียน-การพิมพ์ตอบบน Social Media และวิธีการตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ ทุก Page Character การรับเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน ด้วยภาษาที่สวยงาม รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ ได้ฝึกแต่งปรับแก้-โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ไปฏิบัติงานได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

 
SM-01 : หลักสูตร Social Media : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Line & Social Media) article
SM-02 : หลักสูตร Social Media : การบริหารจัดการ และการตอบ Comment ข้อร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ ผ่านทาง Social Media
 (Crisis Complaint Management & Writing on Social Media) 

SM-03 : หลักสูตร Social Media : เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media
(Effective Sales Communication & Writing Social Media Technique) 

SM-04 : หลักสูตร Social Media Management : กลยุทธ์การบริหารและจัดการคำถามบนสื่อ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ
(Social Media Management Strategy)
SM-05 : หลักสูตร Social Media : เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line อย่างมืออาชีพ
(Line Chat Sales & Service Technique)
  

วิทยากร :

         - อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง - วิทยากร ที่ได้รับรองการสอนจากสถาบัน Thailand Call Center Academy
            Trainer ให้แก่ Admin Page อาทิเช่น KFC และ อีกมากกว่า 25 Page
           (รางวัล The Best Contact Center Award สาขา Social Media Marketing สมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.00 น.)
 

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร :
การพัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด
    
 ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่แสดงออกผ่านทางโซเชี่ยล
     •  เทคนิคการใช้ภาษา-ข้อความในการสื่อสารเพื่อการบริการ และคำพูดเชิงบวก (Magic Words)
                - การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complaint) เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
                - งานขาย (Sales) เพื่ออธิบายให้ตรงจุด โดนใจ ตอบข้อโต้แย้ง และเพิ่มยอดขาย
                - งานบริการข้อมูล (Service) เพื่ออธิบายอย่างชัดเจน
                - การประสานงาน ติดตามงาน ด้วยความใส่ใจ etc.


ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media
        คุณสมบัติของ Admin Page
        ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
        ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media, Online, Omni-Channel
        เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case ในรูปแบบต่างๆ
 
 
เทคนิคการตอบ Comment ผ่าน Social Media
(Page Facebook)
        การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ, Comment เชิงลบต่างๆ
        การจับใจความ..การอ่านอารมณ์จากตัวอักษร (Reading)
        การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ (Writing)
        เทคนิคและวิธีการเขียนตอบ Comment แบบต่างๆ ใน Social Media
        การใช้ภาษา เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
        เทคนิคการปรับเปลี่ยนข้อความ ภาษาและคำพูด (Magic Words)
        ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง
        ข้อควรระวัง ในการโต้ตอบ Online การใช้คำพูดและภาษาที่ไม่เหมาะสม

Workshop & Practice
        ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ (Line & Facebook)
        ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
        Case Study
        Practice & Activity
        Workshop

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Social Media - งานขาย งานบริการ งานร้องเรียน" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

 

vimut-2ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  รพ วิมุต ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ รพ  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

vimut_hp-1ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  รพ วิมุต ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ รพ  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media" รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

 

 

N_Square2_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media" รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

 

N-Squared_1-sssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

social_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท Toyota Leasing ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

 

1577_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท 1577 Home Shpping  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

1577_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท 1577 Home Shpping  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

Sbo_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  The Signature Brand Co.,Ltd.  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

Inno-cons_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท Inno-Cons ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

 

Social_Media_Training_07ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท 1577 Home Shpping  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 

 

 

Social_Media_Training_10sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท Electronics Extreme ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Admin Page  ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media"  เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook 100

 Social_Media_Training_15sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media" (รุ่นที่ 2) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

facebook2

 

 


Social_Media_Training_11sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตร : "เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media" (รุ่นที่ 1) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค ฝึก Workshop  จากสถานการณ์จริง ฝึกเขียน ปรับแก้ไข ด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
facebook 100

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  การประปานครหลวง   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ทีม Marketing และ Call Center   ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และการตอบ Comment ข้อร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤตผ่านทาง Social Media" (รุ่นที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม  2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
facebook2


 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ในหลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media   เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562โดยมี  อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเขียน การใช้ภาษาเพื่อตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบให้ได้ยอดขาย รวมถึง Workshop เพิ่มยอดขาย การบริการ Online & Omni-Channel ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ได้ฝึกเขียน ปรับแก้วิธีการตอบผ่าน Social Media พร้อมความสนุกสนานโดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที  

 

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ทีม Marketing และ Call Center   ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, Chat, Line อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม  2562 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page เพื่อการขาย การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 


 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  ธนาคาร ทิสโก้   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook - Line) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม  2561 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page เพื่อการขาย การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

  

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training  หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, Chat, Line อย่างมีประสิทธิผล   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 โดยมี  อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการตอบ Comment ผ่าน Social Media ทุกรูปแบบ รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิคการตอบ Facebook -เคล็ดลับดีๆ ที่ไม่มีในหนังสือและหาไม่ได้ในเว็บไซต์ ได้ฝึกเขียน ปรับแก้จาก Case จริง-พร้อมความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

 


 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook - Line) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม  2561 โดยมี  อ.ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page เพื่อการขาย การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Nexon(Thailand)   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook - Line) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน  2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page เพื่อการขาย การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวง   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook - Line) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page เพื่อการขาย การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที  

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook - Line) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page เพื่อการขาย การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์)  จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook - Line) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการบริหาร Page เพื่อการขาย การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ในหลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media   เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Contact Center และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเขียน การใช้ภาษาเพื่อตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบให้ได้ยอดขาย รวมถึง Workshop เพิ่มยอดขาย การบริการ Online ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ได้ฝึกเขียน ปรับแก้วิธีการตอบผ่าน Social Media พร้อมความสนุกสนานโดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 


 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook - Line) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการขาย การใช้ภาษาและการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท BBO ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook - Line) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการตอบ Page ให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น และการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบไลน์และเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

 

  

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ในหลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Contact Center และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง วิทยากร ที่ได้รับรองการสอนจากสถาบัน Thailand Call Center Academy (รางวัล The Best Contact Center Award สาขา Social Media จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเขียน การใช้ภาษาเพื่อตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ รวมถึง Workshop การขาย การบริการ Online ให้ได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้วิธีการตอบผ่าน Social Media พร้อมความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Power Buy ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, Chat, Line อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาเขียนเพื่อตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

  

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Power Buy ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่     ในหลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, Chat, Line อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี    และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง สอนและถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาเขียน การจับอารมณ์เพื่อตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ เทคนิคการตอบเฟสบุ๊ค รวมถึง Workshop งานรับเรื่องร้องเรียน ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้-พร้อมความสนุกสนาน อบอุ่นเป็นกันเอง   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีThailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร Chevrolet  ให้ดำเนินการอบรมหลักสูตร Online Marketing ใน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์และ Social Media อย่างมืออาชีพ พร้อม กลยุทธ์การบริหารและจัดการคำถามบนสื่อ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ แก่เจ้าหน้าที่กลุ่ม Call Center และ Social Media โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา และเป็น Coach วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าที่หลากหลาย วิธีแก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าแต่ละประเภท พร้อมสาระ Case Study & Workshop วิธีการตอบข้อร้องเรียนผ่าน Social Media โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
 

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท  นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาร์นิวาล ซัพพลาย จำกัด ในหลักสูตร Online Marketing : เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media อย่างมีประสิทธิผล  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเขียน ตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ รวมถึง Workshop การขาย การบริการ Online & Omni-Channel ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆ จากสถานการณ์จริง  ประสบการณ์จริง ได้ฝึกเขียน ปรับแก้วิธีการตอบข้อร้องเรียนผ่าน Social Media พร้อมความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท Zilingo จำกัด หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบผ่าน Social Media, Chat, Line อย่างมีประสิทธิผล  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ อ.ปู ขวัญเรือน กมลกลาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการตอบ Comment ผ่าน Social Media ทุกรูปแบบ รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิคการตอบ Facebook Online & Omni-Channel เคล็ดลับดีๆ ที่ไม่มีในหนังสือและหาไม่ได้ในเว็บไซต์ ได้ฝึกเขียน ปรับแก้จาก Case จริง-พร้อมความสนุกสนาน คว ามอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 
 

LINE_ALBUM_964__7._2_211126

LINE_ALBUM_964__0._2_211126

LINE_ALBUM_._864_1_211126

LINE_ALBUM__7._864_1_211126

Social25-12-63_210108_35

Social25-12-63_210108_19

N-Squared_1_-2163_210108_14

N-Squared_1_-2163_210108

1577_7Dec19__0119

1577_7Dec19__0128

Inno-cons_Social__0126

Inno-cons_Social__0134

Social_Media_Training_16

Social_Media_Training_03

Social_Media_Training_10

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ก้าวสู่การบริการ Call Center เหนือระดับ ด้วยการบริการเพิ่มอีก 1 ช่องทาง ด้วย Call Center Agent ที่มีทักษะการบริการทางด้านการเขียน Content และการตอบข้อความ
ผ่าน Facebook และ Line Chat
Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตร Social Media Marketing เทคนิคการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร วิธีการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า เทคนิคการตอบเพื่องานขาย และกลยุทธ์การบริหารงาน Social Media Management
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :  พี่ปุ๊กปิ๊ก พี่ยุ้ย น้องกิ๊ก น้องโบ๊ต น้องจ๋า 

รักษาสุขภาพด้วยนะครับ : พบกันใหม่ Class หน้าครับ : )
ทุกท่านน่ารักมากๆครับ เต็มที่กับกิจกรรม สนุกกับการเรียนรู้
ตั้งใจ และสามารถเก็บทรายได้ทุกเม็ด ตลอดเวลาที่เรียน  ระดมสมอง ถามตอบ ได้อย่างยอดเยี่ยมกันทุกคนเลย
ฝึกปฏิบัติ พร้อมรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ อย่างมีความสุขตลอดเวลาเรียน 
ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  Happy ๆ มีความสุขทุกท่านนะครับ

เทคนิคการตอบ Comment ผ่าน Social Media วิธีการรับมือ Comment เชิงลบใน Social Media
เคล็ดลับ รับมือกับคอมเม้นท์เชิงลบใน Social Media วิธีการจัดการกับ comment ของลูกค้าผ่าน Social Media
วิธีตอบ Comment ให้ขายของได้บน Facebook วิธีตอบคอมเม้นต์ยังไงให้ขายดี