Telesales เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ควรเป็นอย่างไร?

"เทคนิคการเสนอขายสินค้าที่ดี...ควรเป็นอย่างไร" 

1.    เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ได้ผล..พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (พนักงาน Telesales) จะต้องเปิดใจลูกค้าให้ได้ โดยต้องใช้ Skill ทักษะด้านการสื่อสาร ใช้เทคนิคการพูดและการนำเสนอขายสินค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมสละเวลาเปิดใจ และยอมเปิดโอกาสให้เราพูดคุยนำเสนอ
2.    การเลือกใช้คำพูดที่ดี การใช้คำพูดเชิงบวก และการใช้คำพูดที่น่าสนใจในการเปิดการขาย สามารถที่จะกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้แก่ลูกค้าได้
3.    ต้องรู้จักสังเกตลูกค้า ทั้งจากพฤติกรรมและคำพูดที่แสดงออกมา
4.    ต้องรู้จักการตั้งคำถาม เพื่อสอบถามให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
5.    ต้องอธิบายเนื้อหาของสินค้า โน้มน้าวให้ดี ตอบข้อโต้แย้
งให้ได้ แต่อย่าพยายามยัดเยียดการขายสินค้า เมื่อลูกค้าไม่สนใจ
6.    พนักงานขายต้องนำเสนอด้วยความจริงใจ ปรารถนาให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุด พยายามทำให้ลูกค้าตัดสินใจ เลือกใช้สิ่งที่เรากำลังนำเสนอให้ได้

7.    เพราะลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น พนักงานขายจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การขายสินค้าที่หลากหลายด้วย

ทักษะที่จำเป็นของพนักงานขายอีกสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ การวิเคราะห์ลูกค้า พนักขายจะต้องฝึกการวิเคราะห์ลูกค้าให้เป็น ทั้งจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า น้ำเสียง และจับประเด็นจากคำพูดลูกค้า ต้องฝึกสังเกตและการจับอาการลูกค้าให้ออก ทั้งจากบุคลิกลักษณะ สีหน้า ท่าทาง นิสัยส่วนตัว และคำพูดของลูกค้า

*** สิ่งที่พนักงานขายพึงต้องระวัง ก็คือ การพูดจาแบบน้ำท่วมทุ่ง หรือ การพูดแต่เพียงฝ่ายเดียว บ่อยครั้งที่เราจะสังเกตได้จากพนักงานขาย ที่เข้ามาติดต่อเรา เขาจะเร่งพูด..พูด..พูด..และก็พูดแต่เพียงฝ่ายเดียว  ซึ่งการสื่อสารแบบนี้ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกรำคาญ และปฏิเสธในการนำเสนอขาย ดังนั้นพนักงาน Telesales จะต้องระวังเรื่องการสื่อสารทางเดียวด้วย 

เป้าหมายของการขาย คือ การปิดการขายให้ได้
ส่วนใหญ่พนักงานขายมีโอกาสเปิดการขายได้แล้วแต่ปิดการขายไม่ลง ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งมาจากทางลูกค้าเอง ทั้งจากสภาพแวดล้อมในขณะนั้นเอง ทั้งจากตัวพนักงานขายเอง อาทิเช่น ทักษะการให้ข้อมูลของพนักงานไม่แน่นพอ ทักษะการบริการยังไม่ดีพอ
ทักษะด้านการขาย รวมถึงตัวลูกค้ายังไม่มีความต้องการใช้สินค้าในขณะนั้น ดังนั้นพนักงานขายควรได้รับการฝึกฝนทักษะการขาย ทักษะด้านการสอบถามความต้องการที่แท้จริงลูกค้า และใช้กลยุทธ์ทางด้านการขาย รวมถึงการนำเทคนิคในการขจัดข้อโต้แย้งจากลูกค้าออกมาใช้ ซึ่งโดยทั่วๆ ไปลูกค้าส่วนใหญ่จะติดอยู่ที่เรื่องของราคาสินค้าที่แพงไป หรือสินค้าที่เรานำเสนอยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ดังนั้นหากเรามีวิธีการพูดเพื่อเปิดการขาย การถาม การนำเสนอขาย และปิดการขายที่ดีกับลูกค้าแล้ว ก็จะทำให้พนักงานขายประสบความสำเร็จ และมีกำลังใจในการขายต่อไปได้ไม่ยาก


บทความ :
Thailand Call Center Academy
คู่มือ Contact Center & Management
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
- หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)

- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Professional Telesales & Upsales Skill)
*** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์มากมายหลากหลายวิธี เทคนิคการเปิดและปิดการขาย การสื่อสาร ต่อรอง โน้มน้าว สร้างแรงบรรดาลใจ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
Update : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 

Update : Monday 1 April 2019
สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "เทคนิคการขาย Telesales"เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์
เทคนิคการขายโทรศัพท์ ตัวอย่าง การ พูด เพื่อ ขาย สินค้า
การปิดการขายทางโทรศัพท์ บทสนทนาการขายทางโทรศัพท์
สคริป การขายสินเชื่อตัวอย่างการพูดเพื่อขายสินค้า
Script การขายสินเชื่อตัวอย่างการพูดเพื่อขายสินค้า
ตัวอย่างการพูดโน้มน้าวใจ ขายสินค้า สคริปการพูด ขายสินค้า
การพรีเซ้นสินค้า การแนะนำสินค้า ตัวอย่างการพูดเชิญชวน รูปแบบการเสนอขาย
เทคนิค การ ขาย สินค้า และ บริการ ตัวอย่าง พูด โฆษณา สินค้า อะไร