สำหรับพนักงานขายมือใหม่...จะขายอย่างไร??..ให้ประสบความสำเร็จ

"สำหรับพนักงานขายมือใหม่...จะขายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ..." 

สำหรับพนักงานขายมือใหม่...จำเป็นที่จะต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า และต้องมั่นใจ ในตัวสินค้า/บริการ หรือสิ่งที่เราจะนำเสนอ ได้อย่างลึกซึ้งเสียก่อน...เท่านั้นยังไม่พอ ยังจะต้องรู้เขา รู้เรา เข้าใจวิธีการการวิเคราะห์ลูกค้าที่มีอยู่หลากหลายประเภท  รู้คู่แข่ง และหมั่นฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ฝึกฝนทางด้านเทคนิคด้านการขายให้ครบขั้นตอน  เข้าใจถึงกระบวนการขาย ตั้งแต่ การเปิดใจลูกค้า การนำเสนอ การตอบคำถามและตอบข้อโต้แย้ง และการเจรจาต่อรอง อันนำไปสู่การปิดการขายอย่างมีประสิทธิผล10 ขั้นตอน...ที่จะช่วยให้การขาย ประสบความสำเร็จได้….
1.    จะต้องมีการเตรียมตัว เตรียมบุคลิก เตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า
2.    ต้องนัดหมาย และ Confirm ลูกค้า ก่อนที่จะเข้าไปพบเสมอ
3.    มีเทคนิควิธีการเข้าพบลูกค้า เมื่อลูกค้าปฏิเสธการให้เข้าพบ
4.    เมื่อลูกค้าเปิดโอกาสให้เข้าพบ ต้องเปิดใจ มัดใจ ดึงดูดใจ สร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าให้ได้
5.    เปิดการขายด้วยการแนะนำตัว ที่สำคัญคือ เราจะต้องขายตัวเองให้ได้เสียก่อน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือ ใช้นามบัตรให้เป็น
6.    นำเสนอด้วยความมั่นใจ อ่านใจลูกค้าให้ออก
อ่านนามบัตรลูกค้าให้ออก ค้นหานิสัยลูกค้าให้เจอ
7.    สังเกตความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ
8.    เข้าใจวิธีการขายและการเจรจาต่อรอง
9.    ขจัดข้อโต้แย้ง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล
10.    ใช้กลยุทธ์ทางด้านการขาย เพื่อปิดการขายให้ได้ (Closing) ซึ่งมีหลากหลายกลยุทธ์ที่เราสามารถเลือกใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องคุณภาพของสิ่งที่เรากำลังนำเสนอ ราคาที่คุ้มค่า ปริมาณที่มากเกินกว่าราคา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสินค้า การสื่อสารพูดจาโน้มน้าวต่างๆ...เหล่านี้ เป็นต้น

และสิ่งที่สำคัญในการบริหารการขาย คือ ต้องอย่าลืมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการทำ CRM (Customer Relationship Management) อย่างต่อเนื่อง ทั้งการติดตามผลและบริการหลังการขาย เพราะการทำ CRM จะมีผลช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้การให้บริการลูกค้าของเราดีขึ้น ช่วยให้เราสามารถปิดการขายสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งซื้อมากขึ้น การบริหารจัดการลูกค้ารายใหม่ๆ ก็จะดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการวางแผนการตลาด อย่าลืมว่า..การหาลูกค้าใหม่ๆ จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมหลายเท่า ดังนั้น หากเราสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ ด้วยกระบวนการทำ CRM ก็จะส่งผลให้ลูกค้าของเราจงรักภักดีต่อ Brand ของเราไปตลอด 
บทความ :
Thailand Call Center Academy
คู่มือ Contact Center & Management
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
- หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking )
- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center
(Professional Telesales & Upsales Skill)
- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า
(Professional Direct Sales)
*** หลักสูตรการนำเสนอสำหรับพนักงานขายโดยเฉพาะ ที่เน้นกลยุทธ์มากมายหลากหลายวิธี เทคนิคการเปิดและปิดการขาย การสื่อสาร ต่อรอง โน้มน้าว สร้างแรงบรรดาลใจ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
Update : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562