การพูดของ Call Center กับการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิผล

การพูดของ Call Center กับการทวงหนี้อย่างมีประสิทธิผล

กรณีที่พนักงานทวงหนี้ โทรศัพท์ไปติดตามลูกหนี้ ที่กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงิน จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากเหตุผลต่างๆ นานา ลูกหนี้จึงขอผ่อนผันการชำระหนี้ ซึ่งถ้าหากพนักงานทวงหนี้ ยืนกรานที่จะให้ลูกหนี้ต้องนำเงินมาชำระหนี้ให้ได้เต็มจำนวน โดยไม่ยอมรับฟังเหตุผลของลูกหนี้ ปัญหาที่เกิดตามมา อาจจะเป็นลูกหนี้รายนั้น หลบหลีกหนีหน้า หนีหนี้ หรือไม่ยอมตกลงชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด เนื่องจากรู้ว่าตัวเองไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรืออาจจะยอมรับปากว่าจะชำระหนี้คืนให้แบบผ่านๆไป ทั้งๆที่รู้ว่าตนเองไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้จริงๆ และเจ้าหนี้ก็จะไม่ได้รับการชำระหนี้ แต่หากเจ้าหนี้ ที่มีความเข้าใจ เห็นใจ ให้โอกาสแก่ลูกหนี้ โดยยอมผ่อนผันการชำระหนี้ หรือยืดเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไป หรือพักการชำระหนี้สักระยะเวลาหนึ่ง ลูกหนี้ย่อมมีกำลังใจที่จะฟื้นฟูกิจการอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการชำระหนี้ ด้วยการยอมรับในหลักการหรือข้อตกลงในการชำระหนี้ใหม่อีกครั้งร่วมกัน

พนักงานทวงหนี้ จึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานของความใจเย็น นุ่มนวล สุขุม ละเอียด รอบคอบ และมีปฎิภานไหวพริบ ในการเจรจาต่อรอง พร้อมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างดี ในขณะที่พนักงานทวงหนี้ ที่ใจร้อนเกินไป ไม่รู้จักระงับอารมณ์ อาจใช้คำพูด วาจา น้ำเสียงที่รุนแรง ไม่สุภาพ โต้เถียง ใช้คำพูดข่มขู่ กับลูกหนี้ อาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียนไปยัง สคบ. ถึงความไม่สุภาพในการทวงหนี้ในครั้งนี้ของพนักงาน ดังนั้น พนักงานทวงหนี้จึงต้องมีวิธีการพูดที่ดี สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ใช้ทักษะในการโน้มน้าว และทักษะในการเจรจาต่อรอง เพื่อพลิกสถานการณ์ ทำให้บรรยากาศการสนทนา ตลอดการเจรจาทวงหนี้เป็นไปอย่างราบรื่น 
บทความ :
Thailand Call Center Academy
อบรมเพิ่มเติมได้จากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Collection Calls)

*** หลักสูตรที่ปรับทัศนคติและวิธีการพูด วิธีโน้มน้าว ที่พนักงานทวงหนี้ต้องเรียน..เพื่อทำให้ภาพลักษณ์การทวงหนี้ของบริษัทดีขึ้น...Recommended !!

Update : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562