อบรมหลักสูตรเทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication for Debt Collection) (Effective Collection Calls) ซึ่งเป็นหลักสูตรการทวงหนี้ ที่เน้นปรับทัศนคติของผู้ให้บริการที่มีต่อการทวงหนี้ มารยาทและการพูดจาที่สุภาพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) เปิดอบรม หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Calls) เป็นหลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์ และเป็นหลักสูตรการติดตาม ทวงถามหนี้ ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ขจัดปัญหาเรื่องการร้องเรียนถึง สคบ. ในเรื่องเกี่ยวกับมารยาท ลดอัตราการ Complaint เรื่องการบริการติดตามหนี้ ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพเชิงจิตวิทยาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming) และเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ได้อย่างเห็นผลชัดเจน เน้นการแก้ไข - ปรับปรุงบุคลิกภาพทักษะทางด้านภาษาและน้ำเสียง เพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ พร้อมบริการด้วยความเข้าใจลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการ ที่ไม่ทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้า


หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Collection Calls)

วิทยากร :
อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
 1 วัน (9.00-16.00 น.)

 
รายละเอียดหลักสูตร :  
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ความคิด และสร้างพลังแรงบันดาลใจ..ในการทวงหนี้
-    เป้าหมายและความสำเร็จในการทวงถาม..ติดตามหนี้
-    ความต้องการของลูกหนี้...ที่มีต่อพนักงานทวงหนี้
-    ปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นในการทวงหนี้..และวิธีการแก้ไข
-    มารยาทและข้อควรระวัง ในการทวงถาม ติดตามหนี้

 
 เทคนิคการทวงหนี้ให้สำเร็จ..ตามลักษณะนิสัยของลูกหนี้
 
-    นิสัยและพฤติกรรมของลูกหนี้ 9 ประเภท
-    การสร้างมนุษย์สัมพันธ์..ในการทวงหนี้ 

ปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นในการทวงหนี้..และวิธีการแก้ไข
-    เทคนิคการใช้น้ำเสียงสำหรับการทวงถามติดตามหนี้ (Tone & Voice Training)
-    วิธีการพูด...ที่สร้างความอบอุ่นใจ แก่ลูกหนี้
-    เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด และลดความก้าวร้าว

"NLP" พลังแห่งคำพูด (Power of Words)
-    การใช้ภาษาและคำพูด เพื่อการเจรจา-ทวงถาม-ติดตาม-เร่งรัดหนี้
-    เทคนิคการเปิด Call ให้ลูกหนี้วางใจ
-    เทคนิคการทวงหนี้ ..ด้วยความเข้าใจ
-    เทคนิคการฟัง และการตั้งคำถาม
-    การให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เสนอทางเลือก
-    วิธีการลดข้อโต้แย้ง และข้อปฏิเสธ
-    การใช้จิตวิทยา และการโน้มน้าวจิตใจ..ให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามที่เราร้องขอ ด้วย "NLP"
-    เทคนิคการปิด Call
ที่ทรงประสิทธิผล
-    ปัญหาและข้อควรระวังของ Script ที่ทำลายลูกค้า
-    Workshop & Practice & Roleplay : ฝึกปฏิบัติ


สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Leasing ICBC (Thailand) จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Outbound Collection ในหลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการสื่อสาร-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผลล (Effective Communication Technique for Debt Collection) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามหนี้ เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด ความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น สบายๆและ เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านภาษา การพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ห้อง Orchid โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ รุ่นที่ 1 : เทวดาปู เทวดาพร เทวดาเรียว นางฟ้าแบงค์
นางฟ้าแอน นางฟ้าหงษ์ นางฟ้ากุ้ง นางฟ้าอ้อ/  นางฟ้าแขก นางฟ้าติ๊ก  นางฟ้าแนนนี่ นางฟ้าบุ๊กค์  นางฟ้านิด นางฟ้าจิ้น เทวดาเอก นางฟ้าเมย์/  คุณแม่นางฟ้าเปิ้ล นางฟ้าอ้อย / นางฟ้าหญิง นางฟ้าบี นางฟ้าปุ้มปุ้ย นางฟ้าก้อย/  คุณแม่นางฟ้าโอม นางฟ้าอ้อย นางฟ้าเพชร นางฟ้าหนึ่ง/  นางฟ้าเชอรรี่  นางฟ้าน้ำหวาน  นางฟ้าอุ๊/  นางฟ้าอุ๊ นางฟ้าอุ้ย นางฟ้าชมพู่  นางฟ้าMolly 


ผู้เข้าอบรมทุกๅ ท่านน่ารักมากเลยครับ น่ารักๆ สวยๆ เก่งๆ กันทุกคน ตั้งใจเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ ช่วยกันระดมความคิด กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และพัฒนาศักยภาพกันอย่างสนุกสนาน เฮฮาด้วยรอยยิ้ม พร้อมสาระตลอดทั้งวันเลยจากที่ โหด สวย ดุ กลายเป็นนางฟ้า-เทวดากันทั้งห้องเลย สุดยอด!!!  ....และที่สำคัญที่สุด..น้องๆ อย่าลืมนำทรายที่ได้ทุกเม็ด ไปใช้ด้วยนะครับ สิ่งที่ได้ไปทั้ง 5  ฝึกทำทุกวันนะ ... ใช้ระดับ 3.4 (3 จุด 4) นะครับ และห้ามสั้นไป-ยาวไปนะคร้าบ!!
เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection)