AG-04 : หลักสูตร เพิ่มทักษะการรับเรื่อง ส่งต่อประสานงาน ลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Management with Difficult Situation & People) หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

หลักสูตร : เพิ่มทักษะการรับเรื่อง ส่งต่อประสานงาน ลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Management with Difficult Situation & People) เป็นหลักสูตร Customer Complaint Handling ขั้น Advance ที่เน้นการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและการรับมือกับลูกค้าที่มีความต้องการให้เร่งช่วยเหลือ ประสานงานในสภาวะวิกฤติ อันมีผลเสียต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร  ความมั่นคง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นความตาย ซึ่งไม่สามารถรอเวลาได้ หลักสูตรนี้จะเน้นวิธีการควบคุมอารมณ์ ความตื่นตระหนก หรือโกรธขั้นรุนแรง การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) ได้อย่างถูกต้อง วิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เทคนิคการบริการผู้ใช้บริการ การรับฟัง เข้าใจ จับประเด็น วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การรับมือกับลูกค้าที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกัน หลากหลายประเภท (Difficult Customer) แบบมืออาชีพ วิธีการชดเชย เพิ่มทักษะการพูด ครอบครองปัญหา หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนเรื่องราวให้มีความประทับใจ พร้อมสาระความรู้ใหม่ๆ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมาย ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง  หลักสูตร : เพิ่มทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
article
(Crisis Complaint Management Skill with Difficult Situation & People)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)
 


รายละเอียดหลักสูตร :
พัฒนาทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนขั้นวิกฤติ..แบบมืออาชีพ
       • ความคาดหวังของลูกค้า ที่มีต่อเรื่องราวต่างๆ ในขณะสนทนา
       • ปรับทัศนคติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
       • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ความเสี่ยง และระดับความรุนแรง
       • การรับมือกับลูกค้าที่มาจากหลากหลายช่องทาง : Telephone, Face to face & Social Media
       • เรียนรู้เทคนิคการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ (Social Media, Facebook, Line Chat)

พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน (Difficult Customer)
       • เทคนิคการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท..ในรูปแบบต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
       • วิธีการขจัดข้อขัดแย้ง..และการสร้างความสัมพันธ์
       • Workshop : เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละประเภท
 
เทคนิคการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation)
       • ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาในระดับรุนแรง (Crisis)
       • การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา สรุปเรื่องราว การทบทวนและการบันทึก Case
       • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการครอบครองปัญหา
       • การประสานงาน การควบคุมเวลาสนทนา และการติดต่อกลับ
       • การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
       • ข้อควรระวัง ข้อควรหลีกเลี่ยง ในขณะรับเรื่อง
       • การควบคุมอารมณ์ และวิธีการระบายความเครียด
       • วิธีการลดอารมณ์โกรธของลูกค้า..ให้เย็นลง
       • การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนการรับเรื่องให้เป็นความประทับใจ 
       • ฺBest Practice : First Call Resolution กับการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Voice & Non Voice)

วิธีการสื่อสารและรับมือกับลูกค้า..ในสถานการณ์ที่ลำบากใจ

       • เทคนิคการสื่อสาร และการใช้คำพูดในการถาม การเจรจา การชดเชยความรู้สึก แต่ละระดับ
       • วิธีการจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง / หยาบคาย / ต้องการคุยกับผู้บริหาร
       • การจัดการและพูดกับลูกค้าอารมณ์รุนแรง จะฟ้องร้อง สคบ. เรียกร้องค่าชดเชย / ลูกค้ากำลังตีจาก 
       • Case Study & Role Playing : ฝึกการใช้คำพูดเชิงบวก Magic Words


รูปแบบการอบรม
-  เน้นเนื้อหาสาระและความสนุกสนานให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด
-  เรียนรู้เทคนิค การปรับเปลี่ยน ฝึกฝน พัฒนาทักษะการบริการ
-  เรียนรู้ Case Study เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร และทำกิจกรรมร่วมกัน
-  Brainstorming & Coaching & Practice
-  Case Study สถานการณ์ที่ยุ่งยาก - รุนแรง
-  VDO Analysis
-  Role Playing & Workshop
-  Simulation & Solve Problem
    (เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)


ประโยชน์ที่จะได้รับ
       1.    ผู้เข้ารับการอบรม สามารถจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์       
       2.    ได้ทราบเทคนิคการจัดการกับความไม่พอใจและคำต่อว่าของลูกค้า
       3.    ได้เรียนรู้ปรับจุดอ่อน เสริมจุดแข็งของตนในเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
       4.    สามารถพัฒนาทักษะในการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น   
       5.    เกิดความมั่นใจ สามารถจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าในทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์       
       6.    เข้าใจความต้องการของลูกค้าและเปิดมุมมองการให้บริการที่กว้างขึ้น
       7.    ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
       8.    มีพลังใจ  มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
       9.    มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น


สอบถามรายละเอียดหลักสูตร "เพิ่มทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ขั้นวิกฤติ  " เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


FuturePark_Crisis_1-07sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Future Park บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ในการจัดฝึกอบรม In-house Training :  หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงานและการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าขั้นวิกฤติ ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2566   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการสื่อสาร  เทคนิคการรับมือ และวิธีการประสานงาน การรับเรื่องทางโทรศัพท์ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และเป็นกันเอง เน้นการฝึกปฎิบัติในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center อย่างเห็นผลชัดเจน

facebook2

 

 

Future_Park__2_Complaint-07sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Future Park บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ในการจัดฝึกอบรม In-house Training :  หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงานและการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าขั้นวิกฤติ ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการสื่อสาร  เทคนิคการรับมือ และวิธีการประสานงาน การรับเรื่องทางโทรศัพท์ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และเป็นกันเอง เน้นการฝึกปฎิบัติในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center อย่างเห็นผลชัดเจน

facebook2
_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก กอ.รมน.ระบบบริหารจัดการเหตุความมั่นคง ๑๓๗๔  ในการจัดฝึกอบรม In-house Training :  หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการรับเรื่องประสานงานอย่างมืออาชีพ  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการสื่อสาร  เทคนิคการรับมือ และวิธีการประสานงาน การรับเรื่องทางโทรศัพท์ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และเป็นกันเอง เน้นการฝึกปฎิบัติในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center อย่างเห็นผลชัดเจน
facebook2

 

 


 

Customer service 08sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ในการจัดฝึกอบรม In-house Training : เจ้าหน้าที่  Call Center หลักสูตร การบริการอย่างเป็นเลิศ และการรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Service Excellence & Professional Complaint Handling )  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการลูกค้า วิธีการสื่อสาร เทคนิคในการรับมือกับลูกค้าในแต่ละประเภท แต่ละช่วงวัย  และวิธีการประสานงาน การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลุกค้าที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุข ความสนุกสนาน อบอุ่น อิ่มเอมและเป็นกันเอง เน้นการฝึกปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center อย่างเห็นผลชัดเจน


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจัดฝึกอบรม ให้แก่  Lao Telecommunication Company Limited (LTC)  หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน..ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก วันที่ 26และ 28 พฤษภาคม 2561 แก่เจ้าหน้าที่ Call Center  จำนวน 2 รุ่น ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี :   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนที่ซับซ้อนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ เทคนิคการบริการใหม่ๆ  ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
facebook2Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก การประปานครหลวง (MWA 1125)   เป็นปีที่ 5 ในการอบรม หลักสูตร เทคนิคการบริการและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Professional Complaint Management Technique with Difficult Situation & People) จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 25 คน) โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center ถ่ายทอดเทคนิคขั้นตอนการบริการ การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทัศนคติและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย (Difficult People) แบบมืออาชีพ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ครอบครองปัญหา การประสานงาน การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมาย โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training หลักสูตร เทคนิคการบริการและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Professional Complaint Management Technique with Difficult Situation & People) โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าที่ซับซ้อนแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ เทคนิคการบริการใหม่ๆ ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น  พร้อมได้รับความรู้ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ เต็มอิ่มกับความรู้ที่พิเศษ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนThailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training หลักสูตร เทคนิคการบริการและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Professional Complaint Management Technique with Difficult Situation & People) โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  ป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เทคนิคการบริการที่คาดไม่ถึง ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น พร้อมคำพูดเชิงบวกต่างๆ ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ แน่นและเต็มอิ่มกับความรู้ การอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน
Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด  อบรมหลักสูตร : การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Management) ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน Call Center  เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริหารข้อร้องเรียน วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา สามารถปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ Case Study ดีๆ มากมาย  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคนิคการบริการและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Professional Complaint Management Technique with Difficult Situation & People) จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 25 คน) โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี    เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการ วิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ  ฝึกเพิ่มทักษะการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น พร้อมคำพูดเชิงบวกต่างๆ ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ แน่นและเต็มอิ่มกับความรู้ การอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน
Thailand Call Center Academy (TCCA)ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร ภาวะผู้นำ และเทคนิคการบริหารงาน..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก สำหรับ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย  (Professional Customer Complaint Management) แก่หัวหน้าทีม รปภ.  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ  และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที (หลักสูตรภาวะผู้นำ ที่เข้าใจง่าย Hit to The Point ตรงจุด..ชัดเจนที่สุด) 

 

     

FuturePark_Crisis_1-06

2LINE_ALBUM_24-07-66_240105

Future_Park__2_Complaint-02

LINE_ALBUM_2_Future_P26-07-66_230731_23


 

 

 

 


 

 

 ความโดดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ
เป็นหลักสูตร Complaint Handling ในภาวะวิกฤติที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
เป็นหลักสูตร การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นหลักสูตร Complaint Management สำหรับทีม Agent ที่สร้างความมั่นใจในการแก้ไขปัญหา ในสภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
หลักสูตร Call Center Training Call Center อบรม Call Center ฟรี แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอลเซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center Call center skill Hard skill for customer service วิธีการ สื่อสาร กับลูกค้า การพูดให้ ข้อมูล กับลูกค้า การปฏิเสธลูกค้า เชิงบวก เทคนิคการพูดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ Customer service skills การสื่อสารเพื่อการบริการ วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน การสื่อสารในการบริการ การ สื่อสาร ของนัก ขาย  ตัวอย่าง การสนทนากับลูกค้า เทคนิคการต้อนรับลูกค้า กลยุทธ์ การบริการลูกค้า การสื่อสารในงานบริการ

หลักสูตร Complaint Management, เทคนิคการรับมือกับข้อร้องเรียนให้อยู่หมัด
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2564-2565 : หลักสูตร เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565