News & Event

Thailand Call Center Academy (TCCA) by อ.ต้น อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล บริษัท Twelve Begin จำกัด

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Twelve Begin จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร ประสานงานทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นคุณภาพ และเนื้อหา Hit to the Point ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) by อ.ต้น อบรมหลักสูตร การสื่อสารและประสานงานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Public Training) ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training ให้แก่ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด , บริษัท  ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในหลักสูตร การสื่อสารและประสานงานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันอังคารที่  12 กันยายน 2560 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เทคนิคการบริการที่คาดไม่ถึง ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น  เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้ คำพูดเชิงบวกต่างๆ ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ แน่นและเต็มอิ่มกับความรู้ที่แสนพิเศษ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) by Aj.Ton อบรม หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (In-House Training บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด )

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560   ณ โรงแรม ไอยรินทร์ แอท ตึกช้าง รัชโยธิน  ชั้น 4 ห้อง Gallary โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร ประสานงานทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นคุณภาพ และเนื้อหา Hit to the Point ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ( Public Training )

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด , บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการที่เน้นเนื้อหาล้วนๆ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที   และเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) by Aj.Ton อบรม หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (In-House Training บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร ประสานงานทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นคุณภาพ และเนื้อหา Hit to the Point ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

Read more...
 
Page 6 of 138