News & Event

Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ รวมเข้าไปด้วย (Inhouse Training บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อบรมหลักสูตร การสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Communication & Complaint Handling Technique) เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริการ การพูดจา วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา สามารถปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ Case Study & Workshop & Roleplay ดีๆ มากมาย โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Public Training) ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Class ให้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Gold Orchid โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : คณะกรรมการตัดสินรางวัลการบริหาร Contact Center  และที่ปรึกษาสมาคม Call Center ประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) by อ.ต้น อบรมหลักสูตร การบริหารงาน Call Center ระดับสูง (Call Center Operation & Management) (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ผู้บริหารจาก บริษัท  Brother Commercial (Thailand) จำกัด, บริษัท Zilingo (Thailand) จำกัด ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation & Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Gold Orchid โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : คณะกรรมการตัดสินรางวัลการบริหาร Contact Center  และที่ปรึกษาสมาคม Call Center ประเทศไทยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารการทำงานของ Call Center, Positioning, การบริหารระบบ Call Center ที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ทั้ง Hardware Software Human Resource Process Facilities Management และมุ่งเน้นการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center และ Best Practice จาก The Best Contact Center in Thailand ด้านการบริหารที่เป็นเลิศ

Read more...
 
SM-01-04 : หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line) รวมถึงวิธีการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าไม่ให้แพร่กระจาย เทคนิคการตอบเพื่องานขาย และกลยุทธ์การบริหารงาน Social Media Management

หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line) (Professional Communication on Line & Social Media) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสารผ่านตัวอักษร ด้วยการเขียน-การพิมพ์ตอบบน Social Media และวิธีการตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ ทุก Page Character การรับเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน ด้วยภาษาที่สวยงาม รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ ได้ฝึกแต่งปรับแก้-โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ไปฏิบัติงานได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

 
Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท เฮง เฮง ไดเรก กรุ๊ป จำกัด, บริษัท โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท เทิร์นออนโซลูชั่น จำกัด และ บริษัท แอทโฟน จำกัด หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับสายเข้า และโทรออก (Inbound & Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การปรับเปลี่ยน Script ที่มีประสิทธิผล   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Page 10 of 138