News & Event

AG-08 : หลักสูตร เคล็ดลับ..การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ "Service Excellence" (The Secret of Professional Call Center & Best Practice) ซึ่งเป็น หลักสูตรการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร : เคล็ดลับ..การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ "Service Excellence" (The Secret of Professional Call Center & Best Practice) เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านการบริการ Call Center & Contact Center ในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ และเทคนิคการบริการแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์ พร้อมตัวอย่างการบริการที่เป็นเลิศ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ Call Center แบบมืออาชีพ รวมทั้งแชร์ประสบการณ์ Case Study ดีๆ...เคล็ดลับดีๆในการบริการ..ของผู้ชนะเลิศการประกวดรางวัล The Best Thailand Call Center ด้วยสื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นหลักสูตร Signature อีก 1 หลักสูตร..ที่พิเศษสุด..เพื่อก้าวสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการ Call Center ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร การสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด) ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร การสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Complaint Handling Technique)  แก่เจ้าหน้าที่กลุ่ม Customer Service & Supervisor โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำราและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริการ การพูดจา วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตร การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ  เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า พร้อมสาระ Case Study & Workshop โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Build Up..Inspiration for Life Success) (Inhouse Training ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Customer Services ในหลักสูตร หลักสูตร "จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน" (Build Up..Inspiration for Life Success) รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม Krungsri Learning Center พระราม 3 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน ปรับเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม..นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กร

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Class ให้แก่ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)  ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Gold Orchid  โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : คณะกรรมการตัดสินรางวัลการบริหาร Contact Center ป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) by อ.ต้น อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence การบริการด้วยหัวใจ...สู่การบริการที่เหนือความคาดหมาย (In-House Training บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Call Center รางวัลชมเชย Contact Center Start Up 2016) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร Service Mind to Service Excellence การบริการด้วยหัวใจ...สู่การบริการที่เหนือความคาดหมาย โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร การประสานงาน และการบริการลูกค้าที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วย Teamwork ด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Page 7 of 138