training-course-63-b
ads_web__67s
thank-you-board63

Call Center Thailand

ทีมผู้บริหารจาก Lao Telecom เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ Call Center ในประเทศไทย

Thailand Call Center ได้นำคณะผู้บริหารจาก Lao Telecom เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสาร เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการ (Thailand Telecomunication Relay Service (TTRS)) และ1577 Home Shopping  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ณ  สถานที่จริง เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน การบริการที่เป็นเลิศ  และเคล็ดลับสุดยอดการบริหารงาน Contact Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทย จากรางวัล TCCTA The Best Contact Center Award 2015

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Top Management)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ขอยินดีต้อนรับทีมผู้บริหารจาก Lao Telecom และ บางจากปิโตรเลียม ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ ในวันอังคารและวันพุธที่ 1-2 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center แบบ 360 ํ ทุกๆ จุดอย่างละเอียด และมุ่งเน้นเทคนิคการบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง Trend ใหม่ๆ อาทิ Cloud Call Center พร้อมให้คำปรึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และเต็มอิ่มกับ Case Study ด้านการบริหารที่มากมาย คุ้มค่ากับการเดินทางมาศึกษา เยี่ยมชมศูนย์บริการที่เป็นเลิศ และเคล็ดลับสุดยอดการบริหาร Contact Center ที่หาไม่ได้จากทั่วๆไป ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน ตื่นเต้น เฮฮา เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความประทับใจ มีความสุขตลอดเวลาที่อบรม และความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

Read more...
 
อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence ซึ่งเป็นการบริการแบบ Face to Face : จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีมนำชม และสุข Shop กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 1 นหลักสูตร จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Effective Communication Skill เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าแบบเห็นหน้ากัน ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
งานประกาศผลรางวัล TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015...ยิ่งใหญ่ที่สุด!! กับรางวัล Call Center สุดยอดที่สุดของประเทศไทยประจำปี "The Best Thailand Contact Center Awards 2015"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015"  เมื่อคืนวันพุธที่  27 มกราคม 2559 ณ ห้อง Ballroom1 โรงแรม เชอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิท พื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2015" โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ Call Center ให้เกียรติเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่า ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็นผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ความโปร่งใส-ศีลธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูง (Call Center Management) (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ผู้บริหารจาก TNY Logistic ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหาร Call Center, การบริหารระบบ Call Center ที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ทั้ง Hardware Software Human Resource Process Facilities Management และมุ่งเน้นการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center รวมทั้ง Trend ใหม่ๆ อาทิ Cloud Call Center และการใช้ระบบที่ต้นทุนต่ำ แต่ให้ประสิทธิผลสูงสุด ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และ Case Study ด้านการบริหารที่มากมาย

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Inbound Call) (In-House Training 1577 Home Shopping)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก 1577 Home Shopping ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound Call  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรมหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Class ให้แก่ บริษัท วิสด้อม รีเทล จำกัด (Wisdom Retails) และบริษัท AtPhone จำกัด ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (อบรม In-house Training Ricoh (Thailand))

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Ricoh (Thailand) จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center และทีม Helpdesk อีกครั้งใน หลักสูตรเทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอบรม สำนักงานใหญ่ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา การระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมกิจกรรม สาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่  ธนาคารเพิ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ บริษัท แอทโฟน จำกัด หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับสายเข้า และโทรออก (Inbound & Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การปรับเปลี่ยน Script ที่มีประสิทธิผล   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร : เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ อย่างมืออาชีพ (In-house Training มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  อบรมหลักสูตร  เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling Technique) เพื่อเน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา พร้อมสาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม Call Center หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ (อบรม มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ) ระยะเวลา 45 วัน พร้อมทดสอบและฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการจริงอีก 55 วัน

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Outsource Contact Center เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม โดยดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หัวใจแกร่งที่น่ารัก ในหลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิ พระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) โดยมี อาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดการอบรม และอ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดการสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยจะมีการฝึกทักษะวิชาชีพ Call Center จำนวน 45 วัน พร้อมทดสอบ และฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการจริงอีก 55 วัน รวม 600 ชั่วโมง เพื่อให้ได้มาตรฐานรับรองจากสถาบัน Thailand Call Center Academy ก้าวสู่ศูนย์บริการ Call Center และมั่นใจในคุณภาพการบริการระดับมืออาชีพของประเทศไทยในปี 2016 นี้


Read more...
 
งานด้านวิชาการ : Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์ให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และแผนการศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน Call Center แห่งแรกในมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้อง VIP2 โดยมีอาจารย์จเร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก True, อาจารย์สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์ จากสถาบันวิชาการ TOT และ อาจารย์ต้น สรวิทย์ บัวศรี จากสถาบัน Thailand Call Center Academy เข้าร่วมให้ความเห็นในครั้งนี้

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร : Professional Business English Email & Report Writing Workshop (บ. กรุงศรี ออโต้ )

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ณ ห้องอบรม New Car  โดย  อ. Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคนิควิธี การเขียน Report and Note ที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความเป็นกันเอง ที่สนุกสนาน เฮฮา อบอุ่น พร้อมฝึกการเขียน (work shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher เจ้าของภาษามา Coach กำกับดูแล จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (In-house Training บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 4

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภูมิภาคที่ 3 ซึ่ง เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 รุ่นที่ 4 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร English Communication for Phone/Call Center (In-house Training บ.กรุงศรี ออโต้ จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร  English Communication for Phone/Call Center  อีกครั้ง ให้แก่ทีมหัวหน้า รุ่นที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องอบรม New Car  โดย  อ. Ricci วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด อบรมกันแบบ tailor-made ด้วยเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง และสุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop  แก้ไขปรับปรุงทักษะการพูด การใช้ภาษา  ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคการใช้คำพูด ความรู้เรื่องการบริการ รอยยิ้ม ความสุข อิ่มเอม อบอุ่น และเป็นกันเอง สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดฝึกอบรม PublicTraining ให้แก่  บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำกัด แก่ ทีมควบคุมคุณภาพ Call Center ในหลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ เมื่อพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการประเมินผลการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การเป็น QA ที่ดี การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Centerด้วยการใช้เกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ, การทำ Call Calibration, ฝึกการวิเคราะห์คุณภาพของ Agent และมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (In-house Training บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 3

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภูมิภาคที่ 3 ซึ่ง เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 รุ่นที่3 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินการอบรม Inhouse Training หลักสูตร การคิดบวก มุ่งจิตสำนึกการบริการ และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน ใน หลักสูตร การคิดบวก มุ่งจิตสำนึกการบริการ และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการทำงานที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา อบอุ่น สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง การบริการ เพื่อส่งมอบความสุขที่สร้างความประทับใจ เติมเต็มคุณภาพด้วยการบริการจากใจ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติให้ดำเนินการอบรม In-House Training ในหลักสูตร Professional Call Center Agent & Best Practices แก่ บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด (รุ่นที่ 3/10)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) อีกครั้ง ให้แก่ทีมบริการลูกค้ารุ่นที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องอบรม New Car  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (อบรม Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคำพูดเชิงบวก Positive Thinking พร้อมทักษะการบริการทางโทรศัพท์และมารยาทอย่างถูกวิธี

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ Thai Samsung Life Insurance, บริษัท Thermal Mechanics จำกัด, บริษัท RMS จำกัด, บริษัท At Phone จำกัด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดและการประกันคุณภาพการบริการ Call Center (Perfect Call Center Quality Assurance)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท TNT Express Worldwide (Thailand) จำกัด ในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพการบริการ Call Center  เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center การออกแบบ Tools และการกำหนดเกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ Call Centerฝึกปฏิบัติ พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Positive Thinking (อบรม In-house Training บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2/10

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องอบรม ชั้น 10 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับอีกหนึ่งศูนย์บริการที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
อบรมหลักสูตร Happy Workplace (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน) (อบรม In-house Training สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักระหว่างประเทศ หลักสูตร Happiness in a Work Place ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม River City โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการทำงานที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน เฮฮา อบอุ่น สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง การพูด การทำงาน ส่งมอบความสุขที่สร้างความประทับใจ เติมเต็มคุณภาพด้วยการบริการจากใจ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking (Inhouse Training Unicharm)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Uni-charm (Thailand) จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และทีมพบปะลูกค้า ใน หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)   เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องอบรม นิคมอุสาหกรรมเวลโกรว์ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มเอม และเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมทักษะการบริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (อบรม Public Training) PDF

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training ให้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ , บริษัท  คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด , บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฎิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Service Mind & Beyond Expectation การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (อบรม Inhouse Training ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน))

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Thanachart Bank ให้ดำเนินการอบรมแก่ทีม Call Center ในหลักสูตร การสร้างเสริม Service Mind และ และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย Service Mind & Beyond Expectation รุ่นที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 โรงแรม Swissotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Positive Thinking (อบรม In-house Training บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1/10

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center จำนวน 10 รุ่น  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking  รุ่นที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องอบรม New Car  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับอีกหนึ่งศูนย์บริการที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจให้กลับมาทำการอบรมหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ อีกครั้ง (Inhouse Training บริษัท Digital Media Asia Pacific จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Digital Media Asia Pacific จำกัด ให้กลับมาดำเนินการอบรม In-House Training ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) อีกครั้ง ให้แก่ทีม Call Center เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารเวฟเพลส  โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ เทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
อบรมหลักสูตร การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ ( การประปานครหลวง-MWA Call Center 1125) ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม In-house Training ให้กับ 1125 การประปานครหลวง อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครั้งที่ 4 ในหลักสูตร  การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ (Enhancing Contact Center & Service Excellence) รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 1 โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการอย่างเป็นเลิศ  สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี เพื่อมุ่งสู่ Call Center ที่มีคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศของภาครัฐที่อยู่ในระดับ Top 5 ของประเทศไทย

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติให้กลับมาดำเนินการอบรม In-House Training ในหลักสูตร Professional Call Center Agent & Best Practices ให้แก่ Thai Orix Leasing อีกครั้ง

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  Thai Orix Leasing ให้กลับมาดำเนินการอบรม In-House Training ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) อีกครั้ง ให้แก่ทีมบริการลูกค้า เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องอบรม ชั้นใต้ดิน อาคารรสา โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
หลักสูตร Telesales Strategy & Management (Outbound Call) กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (อบรม Tisco Insure) ด้วยคุณสมัติ Telesale ที่ดี เสริมเทคนิคการขาย วิธีการพูดขายประกันรถยนต์

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Strategy & Management) *** หลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมขาย ที่เน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิธีการจัดการ การ Coach และสร้างทีมขาย การกระตุ้นยอดขายประกันรถยนต์ ให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ เสริมกลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ความมุ่งมั่น เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เพิ่มพลังแบบเติมเต็มความมั่นใจในการดูแลทีมขายให้สำเร็จตามเป้า โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรมหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูง (Call Center Management) (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่  ศูนย์บริการถ่ายทอดการสือสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด บริษัทเงินติดล้อ จำกัด , บริษัท TNT Express Worldwind Thailand) . ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหาร Call Center, การบริหารระบบ Call Center ที่ดี และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center รวมทั้ง Trend ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และ Case Study ดีๆ

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) ให้แก่ DTAC ซึ่งเป็นหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ สำหรับธุรกิจประเภท Telecommunication รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  DTAC ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Telesales ธุรกิจประเภท Telecommunication ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า รุ่นที่ 2 ณ ห้องอบรม ชั้น 25 จามจุรีสแควร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) ให้แก่ DTAC ซึ่งเป็นหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ สำหรับธุรกิจประเภท Telecommunication รุ่นที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  DTAC ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Telesales ธุรกิจประเภท Telecommunication ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้ารุ่นที่ 1 ณ ห้องอบรม ชั้น 25 จามจุรีสแควร์ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

Read more...
 


Training by Thailand Call Center Academy

ads-cme-02