Thailand Call Center Academy สถาบันฝึกอบรมพนักงาน Call Center ที่เน้นประสิทธิผล ทั้ง In-House & Public Training
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ...Professional Call Center Training : Please Call : 02-589-3001
E-mail : info@callcenterthailand.net         

training-course-63-b
ads_web__67s
thank-you-board63

Call Center Thailand

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรมหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Class ให้แก่ บริษัท Toyota Leasing จำกัด, บริษัท Aberdeen Asset Management จำกัด และบริษัท AtPhone จำกัด ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (In-house Training บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 8

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ โรงแรม TopLand จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 รุ่นที่ 8 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words และมี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (In-house Training บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 7

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ โรงแรม TopLand จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 รุ่นที่ 7 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words และมี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม Call Center หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ (อบรม Inhouse Training มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Outsource Contact Center เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ฝึกอบรมน้องๆ ผู้พิการด้านสายตาจำนวน 15 คน และน้องๆหัวใจแกร่งที่น่ารักอีก 25 คน ในหลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ วิชา เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Effectve Telesales) เมื่อวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ที่ 25-26-27 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) โดยมี ท่านอาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ให้การสนับสนุน และสร้างอาชีพ สร้างงาน Call Center สำหรับผู้พิการแห่งแรกในประเทศไทย และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด-ฝึกสอนทักษะวิชาชีพ Call Center แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความยาก และซับซ้อนกว่า Call Center ทั่วๆไปอีกระดับ โดยได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งสายตา การพูด พร้อมทดสอบความรู้ ความสามารถในด้านการนำเสนอขาย เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านการบริการ Call Center ครบทุกวิชา จากสถาบัน Thailand Call Center Academy พร้อมในการก้าวสู่ศูนย์บริการ Call Center ระดับสากล และมั่นใจในคุณภาพการบริการระดับมืออาชีพที่เป็นเลิศของผู้พิการในประเทศไทย

Read more...
 
อบรมหลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management ซึ่งเป็นการบริการแบบ Face to Face : จุดพลังการบริการที่เป็นเลิศ และการบริการลูกค้ามากประสบการณ์ (Inhouse Training : Easy Buy บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส Umay+)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Customer Service ของ Easy Buy Umay+   ในหลักสูตร  Service Excellence & Customer Experience Management ซึ่งเป็นการบริการแบบ Face to Face : จุดพลังการบริการที่เป็นเลิศ และการบริการลูกค้ามากประสบการณ์    เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องอบรม Easy Buy โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าแบบเห็นหน้ากัน ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ง่ายๆ แต่มีประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว พร้อมคำพูดดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ด้วยความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้าด้วยรอยยิ้มของที่ออกมาจากใจ เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ (Inhouse Training Cigna)

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  Cigna ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีมควบคุมคุณภาพ QA Call Center ในหลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการประเมินผลการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การเป็น QA ที่ดี การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center, การทำ Call Calibration, ฝึกการวิเคราะห์คุณภาพของ Agent และมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ฝึก Skill รอบด้านการเป็น QA ที่มีคุณภาพ ลดข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิผล วิธีการแก้ไขคำพูดของ Agent ที่ถูกต้องในการบริการ ที่สามารถนำไปใช้จริงได้เลย

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูง (Call Center Management) (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ผู้บริหารจาก MSIG และ บริษัท Light Infinity Health Care(Thailand) จำกัด ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหาร Call Center, การบริหารระบบ Call Center ที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ทั้ง Hardware Software Human Resource Process Facilities Management และมุ่งเน้นการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center  และการใช้ระบบที่ต้นทุนต่ำ แต่ให้ประสิทธิผลสูงสุด ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และ Case Study ด้านการบริหารที่มากมาย

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (อบรม Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคำพูดเชิงบวก Positive Thinking พร้อมทักษะการบริการทางโทรศัพท์และมารยาทอย่างถูกวิธี

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท Ricoh (Thailand) จำกัด, บริษัท IPM Sales & Service จำกัด, บ. Starbucks Coffee ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร : Professional Business English E-mail Writing Workshop (Inhouse Training International SOS)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท International SOS จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ  ในหลักสูตร ในหลักสูตร Professional Business English E-mail  Writing Workshop รุ่นที่ 1ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องอบรม International SOS โดย  Teacher Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการสอน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลายพร้อมฝึกการเขียน (Work Shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher มา Coach กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

Read more...
 
Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (อบรม In-house Training Easy Buy)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Prosper88 จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Customer Service ของ Easy Buy Umay+ อีกครั้งใน หลักสูตรเทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องอบรม Easy Buy โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา การระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมกิจกรรม สาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรเทคนิคการ Outbound Call เพื่อการสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์...อย่างมีประสิทธิผล (In-house Training : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพโพลล์)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Outbound Call Bangkok Poll (กรุงเทพโพลล์) ในหลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call เพื่อการสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์...อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Outbound Call)  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์ คลายเครียด คิดบวก บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับลูกศิษย์อีกหนึ่งรุ่น ที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (I Top Plus)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก I Top Plus ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีมบริการลูกค้า ในหลักสูตร จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Effective Communication Skill) เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559  ห้องอบรม I Top Plus โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ติดต่อ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
อบรมหลักสูตร : English Communication for Phone/Call Center (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ A-Life บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร English Communication for Telephone/Call Center เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี Teacher Ricci  วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center โดยตรงมาเป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพิ่มความเชื่อมั่น มั่นใจ และสุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกัน และงานที่ต้องใช้ในการบริการ แก้ไขปรับปรุงทักษะการพูด การใช้ภาษา ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคการใช้คำพูด ความรู้เรื่องการบริการ รอยยิ้ม ความสุข อิ่มเอม อบอุ่น และเป็นกันเอง สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

Read more...
 
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล พร้อมจุดพลังด้วยใจด้วยการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 5

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีมอำนวยการ ทีมสื่อสารองค์กร ทีมบุคลากร ทีมบัญชี กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 5 ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill & Service Excellence) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม Call Center หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ (อบรม Inhouse Training มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Outsource Contact Center เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ฝึกอบรมน้องๆ ผู้พิการด้านสายตาจำนวน 15 คน และน้องๆหัวใจแกร่งที่น่ารักอีก 25 คน ในหลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ วิชา เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธที่ 25-26-27 เมษายน 2559 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) โดยมี ท่านอาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ให้การสนับสนุน และสร้างอาชีพ สร้างงาน Call Center สำหรับผู้พิการแห่งแรกในประเทศไทย และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด-ฝึกสอนทักษะวิชาชีพ Call Center แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความยาก และซับซ้อนกว่า Call Center ทั่วๆไปอีกระดับ โดยได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งสายตา การพูด พร้อมทดสอบความรู้ ความสามารถทั้งข้อเขียนและปฏิบัติ  เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านการบริการ Call Center จากสถาบัน Thailand Call Center Academy พร้อมในการก้าวสู่ศูนย์บริการ Call Center ระดับสากล และมั่นใจในคุณภาพการบริการระดับมืออาชีพที่เป็นเลิศของผู้พิการในประเทศไทย

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Inbound Call) (In-House Training TV Direct) รุ่นที่ 3

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก TV Direct ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 รุ่นที่ 3 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
อบรมหลักสูตร : English Communication for Phone/Call Center (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ในหลักสูตร English Communication for Telephone/Call Center เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี Teacher Ricci  วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง ด้วยความกล้า และสุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แก้ไขปรับปรุงทักษะการพูด การใช้ภาษา  ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคการใช้คำพูด ความรู้เรื่องการบริการ รอยยิ้ม ความสุข อิ่มเอม อบอุ่น และเป็นกันเอง สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ร่วมกับ บริษัท Executive Plus จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) (In-House Training บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส Umay+)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ร่วมกับ บริษัท Executive Plus จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับองค์การภาคธุรกิจหรือภาครัฐ ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส Umay+ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขาย ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้นระดมสมอง & Role Play เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Inbound Call) (In-House Training TV Direct) รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก TV Direct ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 รุ่นที่ 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม Call Center หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ (อบรม Inhouse Training มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Outsource Contact Center เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม  ให้ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center หัวใจแกร่งที่น่ารัก ในหลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธที่ 4-5-6 เมษายน 2559 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) โดยมี ท่านอาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ให้การสนับสนุน และสร้างอาชีพ Call Center สำหรับผู้พิการแห่งแรกในประเทศไทย และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด-ฝึกสอนทักษะวิชาชีพ Call Center แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความยากขึ้นไปกว่าธรรมดาอีกระดับ โดยได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งสายตา การพูด จำนวน 45 วัน พร้อมทดสอบความสามารถ  เพื่อให้ได้มาตรฐานรับรองจากสถาบัน Thailand Call Center Academy พร้อมในการก้าวสู่ศูนย์บริการ Call Center ระดับสากล และมั่นใจในคุณภาพการบริการระดับมืออาชีพของประเทศไทยในปี 2016 นี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก City Bank, และกรุงไทยประกันภัย

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (In-house Training บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 6

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภูมิภาคที่ 5 ซึ่ง เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Sea Breeze Jomtian Resort พัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 รุ่นที่ 6 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words และมี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (In-house Training บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 5

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภูมิภาคที่ 5 ซึ่ง เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Sea Breeze Jomtian Resort พัทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 รุ่นที่ 5 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words และมี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Inbound Call) (In-House Training TV Direct) รุ่นที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก TV Direct ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 1 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
อบรมหลักสูตร Effective English Telephone Skills Workshop for 1125 MWA รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ปีที่ 4 จาก การประปานครหลวง (MWA) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม MWA Call Center 1125 รุ่นที่2  หลักสูตร: Effective English Telephone Skills Workshop for 1125 MWA เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ห้องอบรมชั้น1 อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร การประปานครหลวง โดยมี Teacher Ricci  วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด อบรมกันแบบ tailor-made ด้วยเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง และสุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แบบ Case ที่เกิดขึ้นจริงๆ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ทำ Case ต่างๆ ของการประปาโดยเฉพาะ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิคการใช้คำพูด สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการ 2 ภาษา รองรับ AEC ให้ดียิ่งขึ้น

Read more...
 
อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence ซึ่งเป็นการบริการแบบ Face to Face : จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 2-3

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีมนำชม และสุข Shop กลุ่มที่ 1 รุ่นที่ 2-3 ในหลักสูตร จุดพลังด้วยใจและการสื่อสาร...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Effective Communication Skill) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559  ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าแบบเห็นหน้ากัน ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
อบรมหลักสูตร Professional Call Center Supervisor (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่  บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันเสาร์ที่  19 มีนาคม  2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ยินดีด้วยกับ Call Center Supervisor ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม Call Center หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ (อบรม Inhouse Training มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Outsource Contact Center เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม  ให้ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center หัวใจแกร่งที่น่ารัก ในหลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ที่ 16-17-18 มีนาคม 2559 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) โดยมี ท่านอาจารย์ มานพ เอี่ยมสอาด ให้การสนับสนุน และสร้างอาชีพ Call Center สำหรับผู้พิการแห่งแรกในประเทศไทย และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด-ฝึกสอนทักษะวิชาชีพ Call Center แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความยากขึ้นไปกว่าธรรมดาอีกระดับ โดยได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งสายตา การพูด จำนวน 45 วัน พร้อมทดสอบความสามารถ  เพื่อให้ได้มาตรฐานรับรองจากสถาบัน Thailand Call Center Academy พร้อมในการก้าวสู่ศูนย์บริการ Call Center ระดับสากล และมั่นใจในคุณภาพการบริการระดับมืออาชีพของประเทศไทยในปี 2016 นี้


Read more...
 
อบรมหลักสูตร Effective English Telephone Skills Workshop for 1125 MWA รุ่นที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ปีที่ 4 จาก การประปานครหลวง (MWA) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม MWA Call Center 1125 รุ่นที่1  หลักสูตร: Effective English Telephone Skills Workshop for 1125 MWA เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ห้องอบรมชั้น2 อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร การประปานครหลวง โดยมี Teacher Ricci วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด อบรมกันแบบ tailor-made ด้วยเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง และสุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แบบ Case ที่เกิดขึ้นจริงๆ รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ทำ Case ต่างๆ ของการประปาโดยเฉพาะ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิคการใช้คำพูด สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการ 2 ภาษา รองรับ AEC ให้ดียิ่งขึ้น

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่  ธนาคารเพิ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ บริษัท แอทโฟน จำกัด หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับสายเข้า และโทรออก (Inbound & Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การปรับเปลี่ยน Script ที่มีประสิทธิผล   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking (Inhouse Training บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด (GMM CJ O Shopping)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด (GMM CJ O Shopping) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center & Telesales อีกครั้ง ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องอบรม อาคาร CJO Shopping โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ การขายและตอบข้อโต้แย้ง โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับอีกหนึ่งศูนย์บริการ Contact Center ที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking (Inhouse Training เอเซีย ประกันภัย 1950)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Asia Insurance 1950 จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมรับแจ้งเคลม IT Support Customer Service และ Operator  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องอบรม ชั้น 28 อาคารสาธรนคร โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับอีกหนึ่งศูนย์บริการ Contact Center ที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (อบรม Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคำพูดเชิงบวก Positive Thinking พร้อมทักษะการบริการทางโทรศัพท์และมารยาทอย่างถูกวิธี

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท Johnson & Johnson จำกัด และ บริษัท At Phone จำกัด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

Read more...
 
อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence ซึ่งเป็นการบริการแบบ Face to Face : จุดพลังด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) กลุ่มที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีมรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน พนักงานขับรถ หัวหน้างาน นหลักสูตร จุดพลังด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Service Excellence Skill กลุ่มที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559  ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการแบบเห็นหน้ากัน ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-survey) (In-house Training บริษัท Custom Asia จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Custom Asia จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-survey ) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  ณ บริษัท Custom Asia จำกัด สำนักงานใหญ่ จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 3-4 มีนาคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคแบบใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินดีให้ข้อมูล การสื่อสารที่โดนใจ มารยาทในการพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study และ Roleplay ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 


Training by Thailand Call Center Academy

ads-cme-02