training-course-63-b
ads_web__67s
thank-you-board63

Call Center Thailand

Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม Call Center หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท TVD Broker จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ทีม Outbound  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ ห้อง Auditorium บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย เทคนิคการเปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดและการประกันคุณภาพการบริการ Call Center (Perfect Call Center Quality Assurance)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท ดีเอฟ มารเก็ตเพลส จำกัด kaidee.com , บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพการบริการ Call Center (Perfect Quality Assurance) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel  โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : คณะกรรมการตัดสินรางวัลการบริหาร Contact Center  และกรรมการสมาคม Call Center ประเทศไทย มาถ่ายทอดความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center การออกแบบแบบฟอร์มพร้อมรายละเอียด และการกำหนดเกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ Call Center พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี อบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า (Inhouse Training บริษัท Planet Communication Technology จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Planet Communication Technology จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking  เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอบรมบริษัท โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์  เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy อบรม หลักสูตร Amazing Telesales - กระบวนยุทธ์เพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า (บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)) พร้อมด้วยเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ ระดับ Advance ที่สามารถนำไปใช้กระตุกยอดแบบ Outbound ได้ทันที (รุ่นที่ 1)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Amazing Telesales - กระบวนยุทธ์เพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า (รุ่นที่ 1) *** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหารทีมขาย ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิธีการจัดการ การ Coach และสร้างทีมขาย ให้ทะลุเป้า แก่ทีมหัวหน้าทีม Telesales ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นการสอนงาน Agent ให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึก Broker เมื่อวันจันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบการสื่อสารในการสอนงาน สั่งงาน ติดตามงาน อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ความมุ่งมั่น เน้น Wokshop & Activity & ระดมสมอง เพิ่มพลังแบบเติมเต็มความมั่นใจในการดูแลทีมขายให้สำเร็จตามเป้า  ท่ามกลางเสียงหัวเราะ ความสุข ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : อบรมหลักสูตร Customer Service Excellence Technique เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Inhouse Training บริษัท Synova จำกัด) ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ซินโนวา จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีมบริหาร ทีมบริการ ทีมขาย และพนักงาน Driver ในหลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ Customer Service Excellence Technique เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องอบรม บริษัทซินโนว่า  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ และ Face to Face เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆการประสานงาน และการทำงานร่วมกันเป็น Teamwork ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง สู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี อบรมหลักสูตร จุดพลังผู้นำ...หัวใจบริการ (ฺBuildUp Leadership & Service Excellence for Top Management) (อบรม Inhouse Training บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด) ด้วยหัวใจบริการ..Service Mind สู่การบริการที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัทเพียวพลังงานไทย จำกัด ให้กลับมาดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีมบริหาร ทีมผู้จัดการสาขา ทีมขาย  ในหลักสูตร จุดพลังผู้นำ...หัวใจบริการ (ฺBuildUp Leadership & Service Excellence for Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารเขตและสาขาโดยเฉพาะ เมื่อวันศุกร์-เสาร์ที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารสาขา, การบริการหน้าลานที่ดี และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการลูกน้อง และมุ่งเน้นการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่แตกต่าง  และเพิ่มพลังในการบริหาร และการบริการ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้

Read more...
 
Hall of FAME : Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมสถาบันเสริมความงาม การบริการด้านหน้า Counter แบบ Face to Face โดยได้รับความไว้วางใจให้อบรม หลักสูตรการบริการอย่างมืออาชีพ และเคล็ดลับการขาย..ให้ทะลุเป้า ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ แก่พนักงานทั่วประเทศ

 Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก บริษัท วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก เวชกรรม จำกัด (มหาชน) จัดอบรม หลักสูตรการบริการอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการบริการ (Service Communication), หลักสูตรจุดพลังการบริการด้วยใจ (Service Mind to Service ระยะเวลาอบรม :), การบริหารการขาย (Sales Management)  และเทคนิคการขายด้วยการบริการให้ทะลุเป้า  ให้แก่พนักงาน วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก ทั่วประเทศ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  : วิทยากร Customer Service เป็นวิทยากรด้านงานบริการ เพื่อจุดประกายและเพิ่มพลังการบริการให้เป็นเลิศด้วย Service Mind  และกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า ด้วยเคล็ดลับการบริหารและการบริการทุกจุดสัมผัส ซึ่งเป็นการเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี และ Case ต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี อบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า (Inhouse Training บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ SCG) รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ SCG ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking รุ่นที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอบรม อาคารเอนกประสงค์ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และ Face to Face เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก ( Public Training ) ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริการอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training ให้แก่  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท At Phone จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Professional Complaint Handling Technique with Difficult Situation & People) เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เทคนิคการบริการที่คาดไม่ถึง ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น  เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้ คำพูดเชิงบวกต่างๆ ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ แน่นและเต็มอิ่มกับความรู้ที่แสนพิเศษ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี อบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า (อบรม Inhouse Training บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ SCG) รุ่นที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ SCG ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking รุ่นที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอบรม อาคารเอนกประสงค์ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และ Face to Face เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Communication Skill เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ทรงประสิทธิผล การโน้มน้าวจูงใจ การบริการทางโทรศัพท์ บทพูดใน Call Center ทักษะการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การประสานงาน (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่  National Healthcare Systems Co.,LTD., SAHAPAT CO.,LTD.,J.S.P. Property Public Company Ltd.และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี อบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ซึ่งเน้นเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิผล (Inhousr Training MK Restaurants)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก MK Restaurants  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ ฝึกอบรม เอ็มเค บางนา  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และ Face to Face เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี อบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล โดยเน้นเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย   จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ บริษัท ฟลูอิค แมคคานิค ซัพพลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย เทคนิคการเปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี อบรมหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เน้นการขายและการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ( บ.กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) )

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม KPI Tower โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และ Face to Face เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่ Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training KTZMICO) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ KTZMICO ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และ Face to Face เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่ Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training KTZMICO) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ KTZMICO ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์และ Face to Face เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็น หลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยการฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท Metro Town จำกัด (มหาชน), บริษัท VOIP (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอทโฟน จำกัด หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับสายเข้า และโทรออก (Inbound & Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การปรับเปลี่ยน Script ที่มีประสิทธิผล   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Build up Service Mind to Service Excellence จุดพลังการบริการด้วยหัวใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training 1242 true Call Center) รุ่นที่ 2 วันที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 1242 True Call Center ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร จุดพลังการบริการด้วยหัวใจ..สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Build up Service Mind to Service Excellence) เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องอบรม 502 อาคาร True Tower 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Contact Center  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่ Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training 1242 true Call Center) รุ่นที่ 2 วันที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 1242 True Call Center ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องอบรม 502 อาคาร True Tower 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Contact Center  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร 4 แบบ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
TCCA อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Professional Complaint Handling Technique with Difficult Situation & People) (Inhouse Training : การประปานครหลวง) รุ่นที่ 2 ปีที่ 5

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก การประปานครหลวง (MWA 1125) อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Professional Complaint Handling Technique with Difficult & People) เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาในสภาวการณ์ที่ยุ่งยากอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น รุ่นที่ 2 ปีที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : มาถ่ายทอดเทคนิคขั้นตอนการบริการ การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทัศนคติและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย (Difficult People)แบบมืออาชีพ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ครอบครองปัญหา การประสานงาน การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมายเกินคุ้ม  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Read more...
 
TCCA เปิดอบรม หลักสูตร ทักษะการบริการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People) (Inhouse Training : การประปานครหลวง) รุ่นที่ 1 ปีที่ 5

หลักสูตร ทักษะการบริการและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People) เป็นหลักสูตรที่เน้นการรับมือกับลูกค้าที่อารมณ์รุนแรงมาก และรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวการณ์ที่ยุ่งยากอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เทคนิคขั้นตอนการบริการ การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทัศนคติในการรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย (Difficult People) แบบมืออาชีพ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ครอบครองปัญหา การประสานงาน การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมายรวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้ Agent ได้เข้าใจวิธีการและสามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Build up Service Mind to Service Excellence จุดพลังการบริการด้วยหัวใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training 1242 true Call Center) รุ่นที่ 1 วันที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 1242 True Call Center ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center  ในหลักสูตร จุดพลังการบริการด้วยหัวใจ..สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Build up Service Mind to Service Excellence) เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องอบรม 604 อาคาร True Tower 2    โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่ Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training 1242 true Call Center) รุ่นที่ 1 วันที่ 1 Print

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 1242 True Call Center ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องอบรม 702 อาคาร True Tower 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร 4 แบบ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท รู้ใจ จำกัด , บริษัท กรุงไทย พานิชย์ ประกันภัย จำกัด และ LH Bank หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับการโทรออก (Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การใช้ Script ที่มีประสิทธิผล   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ พร้อมการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training ให้แก่  บริษัท รู้ใจ จำกัด และ บริษัท At Phone จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เทคนิคการบริการที่คาดไม่ถึง ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น  เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้ คำพูดเชิงบวกต่างๆ ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ แน่นและเต็มอิ่มกับความรู้ที่แสนพิเศษ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
หลักสูตร อบรม Call Center ในหัวข้อ เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ NTT Communications (Thailand) Co. Ltd.   และ NDT Instruments (Thailand) Co., Ltd และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด SCBAM ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
หลักสูตร อบรม Call Center ในหัวข้อ หลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดฝึกอบรม PublicTraining ให้แก่ทีมควบคุมคุณภาพ QA Call Center ของ SCB, NTT และบริษัท รู้ใจ จำกัด และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ในหลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ (Professional Quality Assurance) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : คณะกรรมการตัดสินรางวัลการบริหาร Contact Center  และกรรมการสมาคม Call Center ประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการประเมินผลการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การเป็น QA ที่ดี การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center ด้วยการใช้เกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ, การทำ Call Calibration, ฝึกการวิเคราะห์คุณภาพของ Agent และมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy ฝึกทักษะการพูดกับลูกค้า ในหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล พร้อมตัวอย่างบทสนทนา Call Center หลักการพูดกับลูกค้า การตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า การโน้มน้าว (Advance Telesales) (In-House TOT) รุ่นที่ 12

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ โรงแรมพาราไดส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 รุ่นที่ 12 โดยมี รักษาการผู้ช่วยกรรมการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายโทรศัพท์ที่ 4.1 เป็นประธานเปิดการอบรม  และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขาย Technology แบบใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Case Study & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) เข้าตรวจเยี่ยมบริษัทต่างๆ ที่เข้าประกวด "The Best Thailand Contact Center Awards 2016" ประเภท Organization

หลักการและเทคนิคการประเมินผลงาน การบริการของ Call Center (Call Center’s Performance Appraisal) เน้นหลักการและวิธีการประเมินอย่างถูกต้อง-ขจัดข้อผิดพลาด จากการตรวจประเมินของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (Quality Assurance)

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย  (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)
ได้เข้าตรวจเยี่ยมบริษัทต่างๆ ที่เข้าประกวด "The Best Thailand Contact Center Awards 2016" ประเภท Organizationง โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลจาก สมาคม TCCTA  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี (นายกสมาคม), คุณศรัณย์ เวชสุภาพร (ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ)), สถาบันวิชาการ TOT (อ.สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์) , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อ.ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง), มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อ.ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์) และ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อ.สมยศ สุนทรวิภาค) เป็นผู้ให้คะแนน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นกันเองอย่างมากจากผู้บริหาร Call Center ของผู้เข้าประกวด สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Professional Call Center Supervisor หลักสูตรภาวะผู้นำ..ที่จะนำทีมบริการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่  บริษัท Progress Service Support จำกัด บริษัท รู้ใจ จำกัด The Black Tie Service และ Asia Insurance ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ยินดีด้วยกับ Call Center Supervisor ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดหลักสูตร อบรม Call Center ในหัวข้อ การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Class ให้แก่ Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited , Progress Service Support และ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร เทคนิคการขายขั้นเทพ ซึ่งเป็นหลักสูตรการนำเสนอขายได้อย่างทรงประสิทธิผล พร้อมจุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..ทำให้สามารถปิดและกระตุ้นยอดขายได้รวดเร็วขึ้นไวขึ้น (In-house ประเภทธุรกิจ MLM Krisam)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจ MLM  "Krisam" ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร เทคนิคการขายขั้นเทพ รอบผู้นำ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ สำนักงานใหญ่ Krisam เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.30-21.00 น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย เทคนิคการเปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม อบรมหลักสูตร : เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ อย่างมืออาชีพ (บริษัท GMM CJ O Shopping)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด (GMM CJ O Shopping) อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling Technique) เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center  เป็นวิทยากรและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริการ การพูดจา  วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา สามารถปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ Case Study ดีๆ มากมายเกินคุ้ม  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy ฝึกทักษะการพูดกับลูกค้า ในหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล พร้อมตัวอย่าง บทสนทนา Call Center หลักการพูดกับลูกค้า การใช้สคริปโทรหาลูกค้าที่ถูกต้อง (Professional Advance Telesales) (In-House TOT) รุ่นที่ 11

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 รุ่นที่ 11 โดยมี ผู้จัดการฝ่าย เป็นประธานเปิดการอบรม  และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขาย Technology แบบใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตัวอย่างบทสนทนา call center ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words และมี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 


Training by Thailand Call Center Academy

ads-cme-02